Š. m. sausio 20
d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos verslo konfederacijos |
ICC Lietuva ir Lietuvos energetikų senjorų klubo. Institucijos patvirtino savo
ketinimus siekti verslo interesų geresnio ir efektyvesnio
atstovavimo, energetikos verslo sąlygų gerinimo,
teikti pasiūlymus dėl
teisės aktų ir jų projektų, susijusių su energetikos sektoriaus verslo sąlygų gerinimu
bei  tobulinimu. Ketinama
vienyti
pastangas, siekiant identifikuoti esamas energetikos sektoriaus verslo
problemas, kartu ieškoti naujų formų ir priemonių informuoti apie tai
politikos, valstybinių ir savivaldos institucijų pareigūnus, siekiant palankių
verslui sprendimų. Institucijos kartu organizuos seminarus, konferencijas,
viešas diskusijas bei mokymus aktualiomis temomis

Iš viso Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva yra
pasirašiusi 31 bendradarbiavimo sutartį su valstybinėm institucijom ir kitais
partneriais.

Panašūs įrašai