Susitikime dalyvavo kandidatai į Vilniaus  Tarybos rinkimus: Juozas Imbrasas, Almantas Petkus (LR Seimo narys), Algimantas Juocevičius, Kazys Zulonas, Liucija Borusevičienė.

Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus, gen. direktorius Algimantas Akstinas, direkcijos darbuotojai, įmonių atstovai domėjosi Vilniaus savivaldybės skolų mažinimo priemonėmis, miesto centrinių gatvių gyvybingumo skatinimo, apmokestinimo politikos,  licencijų išdavimo, infrastruktūros gerinimo galimybėmis bei bendradarbiavimo perspektyvomis su kitomis partijomis koalicinėse savivaldybių Tarybose.

Buvusio Vilniaus mero J.Imbraso nuomone, miesto savivaldybėje šiuo metu susidarė nepavydėtina situacija dėl didelių savivaldybės skolų verslui. Pasak jo, mieste didžiulę galią įgavusi monopolininkė Rubicon grupė ir dėl to kyla komunalinių paslaugų kainos gyventojams. Mero patarėjas R. Žemaitaitis bandė tikrinti atvežamų šiukšlių svorį sąvartynuose, kurį oficialiai deklaravo komunalines atliekas tvarkančios Rubicon grupės įmonės  ir sulaukė didžiulio nepasitenkinimo. Prašant pateikti dokumentus, kuriuose matytųsi šilumos sąnaudos „Vilniaus energija“ atsisakė tai daryti motyvuodama, kad ji yra privati bendrovė. Buvusio mero teigimu, partija „Tvarka ir teisingumas“ tvirtai ir nuosekliai sieks, kad sutartys su komunalinių paslaugų tiekėjais būtų atidžiai peržiūrėtos, sugriežtinta jų vykdymo sąlygų kontrolė, ir esant esminiams pažeidimams be išlygų nutraukiamos. Partijos atstovų skaičiavimais, dėl dabartinio aplaidaus kainų reguliavimo ir nekontroliuojamo sutarčių sąlygų vykdymo Vilniaus miesto savivaldybė praranda arti 200 mln. Lt per metus. Tai realios pajamos į biudžetą, kuriomis būtų mažinama grėsminga susidariusių skolų apimtis.

Partijos atstovai pabrėžė, kad labai svarbu užtikrinti, jog savivaldybės skolos nedidėtų. Todėl bus įtvirtintas reikalavimas vykdyti tik tuos pirkimus, kuriems iš tikrųjų numatytas finansavimas. Šiuo metu realiomis finansinėmis galimybėmis nepagrįsti pirkimai sudaro iki 10 mln. Lt. Taip pat Vilniaus savivaldybės administracija bus griežtai įpareigota investicinius projektus vykdyti iš ES struktūrinės paramos lėšų finansavimo. Tokiam finansavimui savivaldybė gali pretenduoti į beveik 200 mln. Lt, tačiau iki šiol nėra pradėta rengti projektų.

Kitas savivaldybės pajamų šaltinis – realiai gyvenančių Vilniuje, bet deklaruojančių gyvenamąją vietą kituose miestuose gyventojų pajamų mokestis. Bus siūloma pakeisti surenkamo mokesčio perskirstymą taip, kad jis patektų į miesto, kuriame realiai gyventojas gyvena, biudžetą. Mieste būtina sutvarkyti komunalinių atliekų tvarkymo ūkį, kuris, skirtingai nei kituose miestuose, kaip funkcionuoja tiesioginių sutarčių praktika. Pasak A. Petkaus, būtina pakeisti rinkliavos sistemą, daugiabučiuose namuose nustatant fiksuotą mokestį nuo turtinio vieneto (ploto arba gyvenančių asmenų skaičiaus principu).

Gerinant verslo sąlygas bus nustatomi minimalūs verslo liudijimų įkainiai, socialinės rizikos grupių gyventojai skatinami užsiimti individualia veikla, lengvinamos dokumentų pateikimo sąlygos, siekiant gauti licencijas, bei trumpinamas žemės paskirties rūšių sąrašas. Nustatant turto mokesčio dydį jokių nuolaidų nebus daroma, o bus sudarytas atskiras fondas, į kurį pateks dalis sumokėto turto mokesčio ir jo lėšomis remiamos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) iniciatyvos – tai užtikrins verslumo padidėjimą savivaldybėje. SVV plėtrą itin paskatins reikalavimo prekybos centrams įsileisti smulkius prekybininkus jų prieigose laisvai prekiauti įvairia produkcija įgyvendinimas.

Pagrindinis kandidatų tikslas visose savivaldybėse – įvesti „tiesioginės demokratijos“ principą, kai kiekvienas svarbesnis savivaldybėje priimamas sprendimas derinamas ir diskutuojamas su gyventojais ir įmonėmis, privalomai atliekant gyventojų apklausas.

Konstruktyviam darbui tęsti Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva ir partijos TVARKA IR TEISINGUMAS atstovai susitarė deleguoti iš konfederacijos visuomeninį patarėją verslui aktualiems klausimams spręsti. Taip pat pagal poreikį konfederacijos atstovai bus kviečiami į savivaldybės posėdžius ar organizuojamos darbo grupės aktualijoms aptarti.

Partija koalicijų formavimo metu ketina kalbėtis su visomis į savivaldybių tarybas išrinktomis partijomis, tačiau pagrindinė jų prisijungimo sąlyga – ypatingai griežtas monopolijų veiklos reguliavimas ir sutarčių su monopolinėmis struktūromis kontroliavimas.

Panašūs įrašai