Diskusijoje dalyvavo LR Seimo narys Valentinas Stundys, vykdomasis sekretorius Algis Urbonas, kandidatai į Vilniaus miesto taryba Valdas Benkunskas (teisininkas) ir Paulė Kuzmickienė (Ministro pirmininko patarėja Vilniaus regiono plėtros klausimais), kandidatas Vygandas Gudėnas (Kauno miesto mero patarėjas) į Kauno miesto savivaldybę, ir kandidatai į Šiaulių miesto savivaldybę –  Jonas Bartkus (AB Šiaulių bankas administracijos vadovo pavaduotojas) ir Vladas Damulevičius (Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius).

LR Seimo narys Valentinas Stundys pristatė partijos siekius per savivaldos rinkimus gauti ne mažiau vietų, nei dabar turima – 350 savivaldybės tarybose bei 14 merų. Tad miestų savivaldos rinkimų programose nemažą dalį sudaro ir su verslu susijusių sprendimų ir nuostatų pristatymas. Partija pasisako, kad partnerystė su verslu – tai atsakomybė verslui sudaryti sąlygas vystyti ekonominę veiklą. Pavyzdžiui, didesniam investicijų miestuose pritraukimui turi būti paskirti už konkrečius projektus atsakingi asmenys. Be abejonės, pasak V. Stundžio, savivalda turi gerokai mažiau veiklos laisvės galimybių, negu centrinė valdžia prisidėti prie verslo aplinkos gerinimo, o lengvatų ar dotacijų  skyrimas iš karto atsiremia į silpnas savivaldybių biudžeto galimybes. Šiuo metu savivaldybėms didelė pagalba yra ES struktūrinės paramos lėšos, kuriomis finansuojama daugelis ilgalaikių projektų. Žvelgiant visos Lietuvos mastu, kitu ES paramos finansavimo metu bus siekiama daugiau lėšų skirti regionams ir taip mažinti infrastruktūrinius netolygumus.

Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva prezidentas Valdas Sutkus pastebėjo, kad konfederacija sulaukdavo iš verslo pastabų dėl buvusio mero V.Navicko arogancijos, demonstratyvaus skolų verslo įmonėms nemokėjimo ir domėjosi, ar toks bendravimas su verslu ir toliau tęsis. Tokia Vilniaus miesto savivaldybėje įsigalėjusi praktika įnešė daug nepasitikėjimo – dažna įmonė nenorėtų teikti paslaugų, už kurias tikrai laiku nebus sumokėta. V. Stundys sutiko, kad dirbant su V. Navicku, kildavo problemų ir pačiai partijai, tačiau tai daugiau buvo asmenybės problema. Meras R. Alekna – tai naujas ir visai kitoks požiūris į verslą. Vienas svarbiausių mero uždavinių – kaip įmanoma greičiau atiduoti skolas verslui. Partijos atstovai pasiūlė atskirai dar susitikti su R. Alekna ir aptarti Vilniaus miesto verslo aktualijas, bei galimus sprendimus. 

Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva gen. direktorius Algimantas Akstinas domėjosi kaip bus skatinamos investicijos miestuose, kokiais būdais miestai pritrauks daugiau užsienio svečių. Pasak partijos atstovų, pagrindinė problema yra ta, kad dauguma savivaldybių nemoka to daryti. Savivaldybės, kurios supranta investicijų pritraukimo svarbą, stengiasi šias paslaugas pirkti iš verslo. Deja, tokių savivaldybių nėra daug, todėl praktiškai visos investicijos ateina į didžiuosius miestus. Turistų pritraukimu rūpinasi turizmo informaciniai centrai, kurie po pertvarkos deja nepradėjo veikti geriau. TS-LKD teigia po rinkimų sieks šių veiklų efektyvinimo – kur savivaldybė negali pasirūpinti bus perkamos paslaugos iš verslo.

TS-LKD neturi išankstinio nusistatymo, su kuriomis kitomis partijomis dirbtų ar nedirbtų koalicijose, nes  savivaldoje ne visada nulemia ideologiniai skirtumai. Svarbiausia – asmenybės ir jų galimybės dirbti kartu. Be abejonės, pasak TS-LKD atstovų, po šių rinkimų koalicijas suformuoti bus sunku. Diskusijos metu sutarta po savivaldos rinkimų reguliariai rengti bendrus susitikimus aptarti verslui aktualius klausimus.

Apie Lietuvos verslo konfederaciją | ICC Lietuva
Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva – didžiausia Lietuvos paslaugų, prekybos ir aukštųjų technologijų įmones atstovaujanti verslo organizacija, kurios nariai sukuria 19 proc. šalies BVP ir 10 proc. visų darbo vietų. Organizacija vienija daugiau nei šalies 1500 įmonių ir 16 verslo asociacijų. Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva  – Pasaulio verslo organizacijos (International Chamber of Commerce).

Panašūs įrašai