Apdovanojimo „Socialiai atsakingas verslas 2010“ tikslas – skatinti socialinės atsakomybės principų taikymą verslo praktikoje, didinti socialiai atsakingos veiklos žinomumą visuomenėje ir aktualizuoti jos naudą valstybei. Vis daugiau įmonių inicijuoja socialiai atsakingas socialines iniciatyvas, tai rodo verslo brandumą ir norą prisidėti prie tvarios aplinkos kūrimo sau ir ateities kartoms. Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva vykdydama socialiai atsakingus projektus su studentais ir gimnazijomis, palankaus aplinkai elgesio populiarinimu pastebi tokių projektų poreikį ir naudą.

Nominacija siekiama:
• didinti socialiai aktyvių įmonių žinomumą;
• skatinti socialinės atsakomybės principų taikymą verslo praktikoje;
• ugdyti verslo socialinę atsakomybę ir bendruomeniškumą, ugdymą suvokiant kaip šiuolaikinę verslo praktiką;
• plėsti verslo bendruomenės supratimą apie socialiai atsakingos veiklos naudą;
• išryškinti trukdžius, su kuriais susiduriama sprendžiant socialines problemas;
• skatinti verslo ir visuomenės dialogą bei pilietinį mąstymą;
• konsoliduoti verslo visuomenės ir Lietuvos piliečių sutarimą dėl abipusio bendradarbiavimo;
• telkti bendras pastangas ir veiksmus Lietuvos socialinio gerbūvio stiprinimui.

„Socialiai atsakingo verslo 2010" rinkimų tvarka neribos nuomonės pateikimo formos: kandidatūrą ir argumentus gali teikti įmonės, asociacijos bei fiziniai asmenys (pasiūlymus galima siųsti elektr. paštu redita@icclietuva.lt). Nuomonės teikėjo duomenys bus konfidencialūs. Iš pateiktų kandidatų sąrašų Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva direkcija atrinks nugalėtoją.

Kandidatų vertinimo kriterijai:
• už aktyvų socialinės problemos išryškinimą ir efektyvų problemos sprendimą,
• už originalumą sprendžiant socialinę problemą,
• už realią pagalbą Lietuvos bendruomenėms ar socialinėms grupėms, sprendžiant aktualią problemą,
• už atviros, bendruomeniškos visuomenės propagavimą Lietuvoje.

Detaliau su nominacijos nuostatais galima susipažinti čia.

Apie Lietuvos verslo konfederaciją | ICC Lietuva
Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva – didžiausia Lietuvos paslaugų, prekybos ir aukštųjų technologijų įmones atstovaujanti verslo organizacija, kurios nariai sukuria 19 proc. šalies BVP ir 10 proc. visų darbo vietų. Organizacija vienija daugiau nei šalies 1500 įmonių ir 16 verslo asociacijų. Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva  – Pasaulio verslo organizacijos (International Chamber of Commerce).

Panašūs įrašai