Kiekviena sėkmingai veikianti kompanija savo veikloje naudojasi informacija, kuri suteikia konkurencinio pranašumo ir turi komercinę vertę, dėl to ji turėtų būti itin saugoma. Tokia komercinę paslaptį sudaranti informacija yra įmonės turtas, kuriam reikalinga efektyvi apsauga. Šiame seminare, remiantis teisine baze bei teismų praktika, analizuojami komercinių paslapčių nustatymo ir naudojimo tvarkos klausimai skirtingose įmonės veiklos sferose: santykiuose su kitomis įmonėmis; įmonės vidaus, darbo santykiuose bei santykiuose tarp įmonės ir jos akcininkų. Seminare nurodomi praktiniai komercinių paslapčių detalizavimo ir naudojimosi tvarkos nustatymo būdai, aptariamos pagrindinės komercinių paslapčių apsaugos problemos.

DATA: 2011 m.  balandžio 8 d. (09:00 – 13:00)
(Registracijos pradžia 8:30 – 9:00)
VIETA: Viešbutis Artis Centrum Hotels, Liejyklos g. 11/23, Vilnius

TIKSLINĖ AUDITORIJA:
– Kompanijų akcininkams, vadovams, valdybos nariams;
– Personalo vadovams;
– Komercijos direktoriams;
– Juristams, juriskonsultams.
 
SEMINARO PROGRAMA

PRANEŠĖJAI:
Giedrė Domkutė
, advokatė, AAA Baltic Service Company.
Specializuojasi intelektinės teisės, įmonių teisės, sutarčių srityse, ruošia licencines, franšizės, teisių perdavimo, konfidencialumo, nekonkuravimo ir kt. sutartis, atstovauja teismuose dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo.
Advokatė yra Lietuvos advokatūros ir Tarptautinės advokatų asociacijos (IBA) narė. Ji yra tarptautinių leidinių „International Intellectual Property Law“, „International Trademark Law“, „Doing Business in 2010“, Verslo žinių žinyno „Konsultacijos vadovui“ bendraautorė, taip pat rengia ir skelbia straipsnius aktualiomis teisinėmis temomis Lietuvos ir užsienio žurnaluose.

Andrius Iškauskas, advokatas,  AAA Baltic Service Company.
Pagrindinė advokato specializacija – teisinės paslaugos intelektinės nuosavybės, informacinių technologijų, viešųjų pirkimų ir susijusių  teisės sričių klausimais. Jis atstovauja klientams valstybės valdymo  ir teisminėse institucijose bei santykiuose su kitais juridiniais asmenimis.
A. Iškauskas tai pat yra Vilniaus komercinio arbitražo teismo arbitras bei arbitražo teismo prie Čekijos Respublikos ūkio rūmų ir Čekijos Respublikos žemės ūkio rūmų arbitras ginčams, kylantiems dėl .eu domenų.

DALYVIO MOKESTIS:

190 Lt  ne nariams (PVM įskaičiuotas)  
150 Lt Lietuvos verslo konfederacijos/ICC Lietuva nariams (PVM įskaičiuotas)
Registracija: el. paštu karolina@icclietuva.lt iki 2011 m. balandžio 4 d.
Tel. pasiteiravimui: (8 5) 212 1111
(Registruojantis prašome nurodyti dalyvio vardą, pavardę, pareigas, atstovaujamą įmonę ir kontaktus)

Panašūs įrašai