DATA: 2011 m. birželio 3 d.
VIETA: Viešbutis Artis Centrum Hotels, Liejyklos g. 11/23, Vilnius 

Praėjusiais metais Konkurencijos Taryba už įvairius pažeidimus nubaudė 43 įmones ir paskyrė daugiau nei 12 mln. litų baudų. Atliekamų tyrimų ir nustatytų pažeidimų skaičius pastaraisiais metais labai išaugo. Naujai paskirtas Konkurencijos tarybos pirmininkas Š. Keserauskas tikina, kad jo vadovaujama institucija koncentruosis į tyrimus, kurie darys didžiausią įtaką vartotojams, o tarp galimų sričių įvardijami energetikos, mažmeninės prekybos sektoriai. Š. Keserauskas tikina, kad vienas iš jo tikslų – glaudesnis bendradarbiavimas su verslu, tarpusavio pasitikėjimo auginimas.


Konferencijoje turėsite galimybę iš pirmų lūpų išgirsti, kokie bus Konkurencijos tarybos veiklos prioritetai, kokios sritys pirmiausia pateks į Tarybos akiratį, kokią įtaką Tarybos veiksmai turės verslui, kokiais būdais bus vystomas dialogas ir bendradarbiavimas. Taip pat turėsite galimybę išgirsti atsakymus į kitus jums rūpimus klausimus konkurencijos teisės tema.

KONFERENCIJOS PROGRAMA 

9:00 – 9:30 Registracija    

9:30 – 9:40 Sveikinimo žodis.
Konferencijos tikslai ir lūkesčiai
Valdas Sutkus, Lietuvos verslo konfederacija І ICC Lietuva prezidentas
Paulius Koverovas, advokatų kontora SORAINEN 

  9:40 – 10:10 Konkurencijos tarybos veiklos prioritetai   
Dr. Šarūnas Keserauskas, Konkurencijos tarybos pirmininkas
 10:10-10:40 Konkurencijos kultūros didinimas ir sklaida: verslo švietimas ar baudimas?
– Konkurencijos priežiūros institucijų vaidmuo konkurencijos kultūros formavimo procese
– Verslo švietimas ar baudimas – kas svarbiau?
– Lietuvos ir užsienio valstybių patirtis
Dr. Lauras Butkevičius, advokatų kontora SORAINEN 
   

 

10:40 – 11:10 Apvalaus stalo diskusija ir klausimai / atsakymai

Konkurencijos tarybos veiklos aiškumas ir nuspėjamumas
– Konkurencijos taryba: sąžiningo verslo draugas ar uždara sankcijas taikanti valstybės institucija?
– Ar yra aiški ir suprantama valstybinė konkurencijos politika ir jos esminės kryptys?
– Kokia galėtų būti Konkurencijos tarybos veiklos prioritetų formavimo vertė verslui?
– Kodėl reikia didinti konkurencijos kultūrą Lietuvoje?
– Ar pakankama Konkurencijos tarybos vykdoma konkurencijos kultūros sklaida?  

Diskusijos moderatorius:
Paulius Koverovas, advokatų kontora SORAINEN
Diskusijos dalyviai:
Valdas Sutkus, Lietuvos verslo konfederacija І ICC Lietuva prezidentas
Lietuvos prekybos įmonių asociacijos atstovas
Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos atstovas
Lietuvos draudikų asociacijos atstovas
Dr. Šarūnas Keserauskas, Konkurencijos tarybos pirmininkas

11:10 – 11:30 Pertrauka    

11:30-12:00 Draudžiamų susitarimų kontrolės aktualijos Lietuvoje
– Karteliai ir kiti draudžiami konkurentų susitarimai
– Draudžiamo konkurentų susitarimo dalyvių atleidimo nuo baudų programa
– Draudžiami vertikalieji susitarimai   
Jolanta Ivanauskienė, Konkurencijos tarybos Draudžiamų susitarimų skyriaus vedėja

12:00 – 12:30 Sankcijos už Konkurencijos įstatymo pažeidimus: naujovės, priėmus paskutinį Konkurencijos įstatymo pakeitimą   
Elonas Šatas, Konkurencijos tarybos Teisės ir konkurencijos politikos skyriaus vedėjas

12:30 – 13:10 Apvalaus stalo diskusija ir klausimai/atsakymai
Verslo patirtis ir požiūris į draudžiamus susitarimus
– Lietuvos verslo patirtis: ar visuomet pažeidimai padaromi turint neteisėtų tikslų?
– Ar intensyvesnė Konkurencijos tarybos švietėjiška veikla gali sumažinti pažeidimų skaičių?
– Kas sąlygoja itin mažą prisipažinimų dėl pažeidimų padarymo skaičių?
– Ar egzistuojanti atleidimo nuo baudų tvarka gali veikti Lietuvoje?

Diskusijos moderatorius:
Dr. Lauras Butkevičius, advokatų kontora SORAINEN
Diskusijos dalyviai:
Komercinio banko atstovas Telekomunikacijų bendrovės atstovas
Naftos produktų mažmenininko atstovas
Draudimo bendrovės atstovas
Mažmeninės prekybos tinklo atstovas
Jolanta Ivanauskienė, Konkurencijos tarybos Draudžiamų susitarimų skyriaus vedėja

13:10 – 14:10 Pietūs    

14:10-14:40 Konkurencijos tarybos kontrolė viešojo administravimo subjektų veiklos atžvilgiu
Justina Paulauskaitė, Konkurencijos tarybos Viešojo administravimo subjektų veiklos skyriaus vedėja

14:40 – 15:10 Dominavimas rinkoje ir piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi
– Dominavimas ar piktnaudžiavimas dominavimu: kas draudžiama?
– Kada ūkio subjektas laikomas dominuojančiu
– Piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi Lietuvoje aktualijos   
Dr. Šarūnas Pajarskas, Konkurencijos tarybos Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų skyriaus vedėjas

15:10 – 16:00 Apvalaus stalo diskusija ir klausimai/atsakymai
Konkurencijos tarybos ir privataus verslo dialogas: bendradarbiavimas vakar, šiandien ir rytoj
– Privataus verslo patirtis bendraujant / bendradarbiaujant su Konkurencijos taryba
– Dialogas: ar jis egzistuoja ir ar jis tikrai būtinas?
– Sankcijos ir jų nuspėjamumas: ar suprantama šiuo metu galiojanti baudų nustatymo tvarka?
– Kokie galimi asmeninės įmonių vadovų atsakomybės padariniai?
– Privataus verslo ir Konkurencijos tarybos lūkesčiai     

Diskusijos moderatorius:
Paulius Koverovas, advokatų kontora SORAINEN
Diskusijos dalyviai:
Lietuvis verslo konfederacijos | ICC Lietuva atstovas
Lietuvos prekybos įmonių asociacijos atstovas
Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos atstovas
Lietuvos draudikų asociacijos atstovas
Elonas Šatas, Konkurencijos tarybos Teisės ir konkurencijos politikos skyriaus vedėjas 

16:00 – 16:20 Baigiamosios pastabos
Verslo pasitikėjimas konkurencijos priežiūros institucijomis: misija (ne)įmanoma?
Valdas Sutkus, Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva prezidentas
Dr. Šarūnas Keserauskas, Konkurencijos tarybos pirmininkas
Paulius Koverovas, advokatų kontora SORAINEN

DALYVIO MOKESTIS (iki gegužės 12 d.):
390 Lt + PVM ne Lietuvos verslo konfederacijos/ICC Lietuva nariams
350 Lt + PVM Lietuvos verslo konfederacijos/ICC Lietuva nariams 

Registracija internete www.smalltalk.lt , telefonu (8 5) 24 999 45 arba el. paštu justina@luziotaskas.lt 

 Konferencijos organizatorius:                                                               Konferencijos partneris:

                                            

 

Organizacinis partneris:

 

 

 

Panašūs įrašai