III-iasis Transporto ir logistikos komisijos posėdis

III-iasis Transporto ir logistikos komisijos posėdis

Gegužės 5 d. įvyko III-asis Transporto ir logistikos komisijos, veikiančios prie Lietuvos verslo konfederacijos, posėdis. Posėdyje svarstyta aviacijos klausimai, pristatytas viešųjų logistikos centrų klausimas ir šių centrų galimybės būti pripažintais laisvosiom ekonominėm zonom. Taip pat aptarta FCR važtaraščio ir eksporto procedūrų uždarymo klausimai. Diskutuota apie ūkio subjektų atsakomybės ribas. Posėdžio metu nutarta kreiptis į atitinkamas Lietuvos institucijas dėl šių klausimų sprendimo