Gegužės 6 d. Lietuvos verslo konfederacija pasirašė
bendradarbiavimo sutartį su Rytų –V akarų transporto koridoriaus asociacija.
Organizacijos pripažįsta, kad jungiant transporto ir logistikos bei verslo
galimybes, esamus išteklius ir technologinius pasiekimus galima pasiekti
efektyvių ir ekonomiškai naudingų sprendimų. Dėl to susitarta stiprinti
tarpusavio ryšius tarp transporto ir logistikos įmonių, verslo partnerių,
intermodalinių terminalų operatorių, siuntėjų ir gavėjų, regioninės ir vietos
valdžios institucijų, mokslinių tyrimų įstaigų, kitų suinteresuotųjų šalių ir
telkti pastangas plėtojant RVTK, jungiantį pietinę Baltijos jūros regiono dalį
(Daniją, Lietuvą, Kaliningrado sritį, Švediją, Vokietiją), Baltarusiją, Rusiją, Juodosios jūros regioną,
Kazachstaną, Kiniją, Mongoliją, kitas Azijos valstybes.

 

Panašūs įrašai