Vilnius, 2011 m. gegužės 27 d. Šiandien Lietuvos verslo konfederacija ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) pasirašė ilgalaikio bendradarbiavimo sutartį, kuri skatins verslo įmonių bendradarbiavimą pramoninių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) bei inovacijų srityje. Vienas iš bendradarbiavimo tikslų – siekti mokslinių tyrimų rezultatų komercinimo bei kuo tikslingesnės ES paramos panaudojimo inovacijų diegimui.

„Lietuvoje egzistuoja nemažas atotrūkis tarp mokslo ir verslo. Daugybė puikių mokslinių pasiekimų taip ir pasilieka laboratorijose ir netampa realiomis prekėmis ar paslaugomis rinkoje. Verslo įmonės turėtų aktyviai bendradarbiauti ir naudotis mokslinių tyrimų rezultatais, kurie galėtų tapti konkurenciniu pranašumu ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje“, – teigia Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus. Jo nuomone bendradarbiavimas su MITA padės verslui tikslingai pasinaudoti moksliniais pasiekimais.
Konfederacija ir MITA yra pasiryžusios tarpininkauti vykdant partnerių paieškas, aiškinantis įmonių technologinius poreikius, skatinant technologijų perdavimus ir mokslinių tyrimų rezultatų komercinimą. Verslininkai taip pat bus skatinami dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų ir inovacijų programose, tokiose kaip didžiausioje Europos Sąjungos 7-ojoje bendrojoje programoje, Europos Sąjungos Konkurencingumo ir verslo programoje CIP, Europos technologijų programoje EUREKA ar Europos inovacijų programoje EUROSTARS.

„Esame įsitikinę, kad Lietuvos dalyvavimas tokiose programose atveria kelią naujoms žinioms ir pažangių idėjų realizavimui. Neabejotinai į tarptautinę partnerystę turi orientuotis Lietuvos verslas ir mokslas, jei nori būti konkurencingas ir matomas tarptautiniame lygmenyje. Europinės iniciatyvos yra aktualios šalies verslininkams ir su Lietuvos verslo konfederacijos pagalba tikimės aktyvesnio verslo įsitraukimo į projektus“, – pažymi Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros MITA direktorius Arūnas Karlonas.

Lietuvos verslo konfederacija ir MITA organizuos bendrus renginius verslui, informuos apie ES finansavimo galimybes bei skatins kitas iniciatyvas, susijusias su Lietuvos tarptautinio bendradarbiavimo MTEP ir inovacijų srityje plėtra.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) yra pagrindinė valstybės institucija, atsakinga už inovacijų politikos įgyvendinimą šalyje. MITA teikia nemokamas paslaugas verslo, mokslo, pramonės ir viešojo sektoriaus atstovams, kurie domisi tarptautinės partnerystės galimybėmis ir nacionaline parama mokslinių tyrimų, technologijų ir inovacijų projektams. Pagrindinė veikla apima nacionalinių ir tarptautinių taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės (technologinės) plėtros ir inovacijų programų administravimą, konkursinį šių programų projektų finansavimą. MITA skatina verslo ir mokslo bendradarbiavimą, mokslinių tyrimų rezultatų komercinimą ir intelektinės nuosavybės apsaugą.

Lietuvos verslo konfederacija – didžiausia paslaugų, prekybos ir aukštųjų technologijų įmones vienijanti verslo organizacija, kurianti palankią teisinę bazę ir aplinką nacionalinio verslo plėtrai. Konfederacija yra Pasaulio verslo konfederacijos (International Chambers of Commerce ICC) narė ir aktyviai dalyvauja Pasaulio rūmų federacijos (World Chamber Federation) veikloje. Organizacija atstovauja daugiau nei 1500 šalies įmonių ir 18 verslo asociacijų. Konfederacijos nariai sukuria apie 20 proc. viso Lietuvos BVP. 

Panašūs įrašai