Data: 2011 m. birželio 16 d.
Vieta:
Mokslo, inovacijų ir tehchnologijų agentūra, A. Goštauto g. 12-219, Vilnius

Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) organizuoja seminarą,
kuriame bus pristatytos galimybės verslui dalyvauti tarptautinėse
mokslinių tyrimų programose ir pasinaudoti Europos Sąjungos finansavimu
kuriant ir diegiant inovacijas.

PROGRAMOJE:

10.00 – 10.10 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros veiklos pristatymas  
Jurgita Stonytė, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

10.10 – 10.30 7-ojoji bendroji programa  – pasiūlymai verslui
7BP – tai didžiausia Europos Sąjungos bendroji mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programa (2007 – 2013 m. biudžetas – virš 50 mlrd. eurų ). Programa vienija svarbiausias ES mokslinių tyrimų iniciatyvas ir atlieka reikšmingą vaidmenį siekiant prisidėti prie žinių ekonomikos ir visuomenės kūrimo Europoje, kad būtų skatinamas konkurencingumas, kuriamos darbo vietos.
Viktoras Mongirdas, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

10.30 – 10.50 Programa „Eureka“– kelyje į konkurencingumą
Europos mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir bendradarbiavimo programa „Eureka“ – Europos valstybių tinklas, kurio tikslas – remti orientuotą į rinką mokslinių tyrimų ir technologijų plėtrą visose šiuolaikinėse technologijų srityse, didinti Europos valstybių konkurencingumą, gerinti gaminių, procesų ir paslaugų kokybę, stiprinti daugiašalį bendradarbiavimą, įtraukiant įmones ir mokslinių tyrimų institucijas.
Raimonda Petkevičienė, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

10.50 – 11.10 EUROSTARS programa – verslas turėtų žinoti
EUROSTARS yra pirmoji Europos inovacijų programa, specialiai skirta finansuoti mažas ir vidutines įmones (MVĮ), vykdančias mokslinius tyrimus, investuojančias į inovacijų ir naujų technologijų kūrimą. Programos tikslas – skatinti Europos MVĮ, vykdančias mokslinius tyrimus ir inovacijas, kurti konkurencingus produktus pasaulinėje rinkoje ir tapti lyderėmis savo srityse, skiriant finansavimą tarptautiniams mokslo ir inovacijų projektams.Planuojamas bendras programos biudžetas yra 800 mln. eurų (2007 – 2013 m.).
Daiva Krasauskaitė, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

11.10 – 11.30 Įmonės patirtis – kodėl verta dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų programose
Monika Kavaliauskė, UAB „Biocentras“

11.30 – 11.45  Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros mokesčių lengvatos
Mantas Biekša, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

11.45 – 12.00 Patentai: priemonės ir galimybės apsaugant išradimus
Ričardas Valančiauskas, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

12.00– 13.00 Klausimai
Kavos pertrauka
Individualios konsultacijos     

Dalyvavimas seminare nemokamas. 

Registracija į renginį www.mita.lt
Kontaktinis asmuo:
Arūnas Beržinskas
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Tel. (8~5) 2644714
El.paštas: arunas.berzinskas@mita.lt

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
(MITA)
yra pagrindinė valstybės institucija, atsakinga už inovacijų politikos įgyvendinimą
šalyje. MITA teikia nemokamas paslaugas verslo, mokslo, pramonės ir viešojo
sektoriaus atstovams, kurie domisi tarptautinės partnerystės galimybėmis ir
nacionaline parama mokslinių tyrimų, technologijų ir inovacijų projektams.
Pagrindinė veikla apima nacionalinių ir tarptautinių taikomųjų mokslinių
tyrimų, eksperimentinės (technologinės) plėtros ir inovacijų programų
administravimą, konkursinį šių programų projektų finansavimą.

Seminarą organizuoja:

      

 

 

 

Panašūs įrašai