Birželio 26 d. Vilkaviškio rajone prie Vištyčio ežero atidaryta pirmoji mokinių verslumo stovykla „Jaunieji startuoliai“. Mėnesį truksiančio projekto metu stovykloje pabuvos per 130 mokinių iš visos Lietuvos. Paskaitas ir užsiėmimus jiems ves jauni verslininkai ir konsultantai, kurie mokys ne tik verslumo, bet padės ugdyti lyderio, derybininko, viešojo kalbėtojo savybes.

STOVYKLOS PROGRAMA

Šio novatoriško projekto organizatorius – Lietuvos verslo konfederacija kartu su partneriais – Kauno technologijos universiteto gimnazija, „Jaunimo verslo klubu“  ir „Nacionaline moksleivių akademija“. Kaip teigia stovyklą atidaręs Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus, versle labai laukiami jauni, iniciatyvūs žmonės, kurie turi idėjų ir drąsos jas įgyvendinti. Tačiau mūsų šalies švietimo sistemoje trūksta dėmesio verslumo skatinimui. Mokiniai ir studentai gauna teorinių ekonomikos žinių, tačiau jie nemokomi pradėti savo verslo ar surasti finansavimo šaltinių verslo idėjos įgyvendinimui.

„Supažindinsime mokinius su verslo pradžiamoksliu: kaip pradėti verslą, kokie sunkumai ir iššūkiai laukia, kaip atpažinti galimybes ir jomis pasinaudoti“, – pasakoja „Jaunimo verslo klubo“ viena iš steigėjų Silvinija Simonaitytė. Anot jos – verslas nėra tik ekonomikos žinių pritaikymas, tai gebėjimas nuolat tobulinti ir tinkamai pristatyti save. Todėl nemažas dėmesys bus skiriamas asmeninių lyderystės, viešojo kalbėjimo, problemų sprendimo gebėjimų ugdymui. Paskaitas ir užsiėmimus ves jauni, sėkmingi verslininkai, „Jaunimo verslo klubo“ nariai. Bent kartą stovyklautojus aplankys žinomi verslo atstovai, didelių įmonių vadovai, kurie dalinsis savo sėkmės istorijomis.

Popietines kūrybiškumo programas organizuojančios „Nacionalinės moksleivių akademijos“ projektų vadovė Aušrinė Balkaitytė džiaugiasi, kad organizacija galės prisidėti prie kitų svarbių asmenybei įgūdžių lavinimo. Vaikai kartu su tėvais ir mokytojais kurs improvizuotas saviveiklos programas, dalyvaus žygiuose ir orientacinėse varžybose. „Siekiame papildyti mokymo programą, suteikti galimybę žingeidžiam mokiniui tobulėti dar labiau. Pasaulio pažinimo, kūrybiškumo, pilietiškumo, lyderystės, kultūrinės kompetencijos ugdymas – neatsiejama mūsų veiklos dalis“, – sako p. Balkaitytė. Ji taip pat pabrėžia bendradarbiavimo tarp skirtingų kartų svarbą šiame projekte. 

Į šį projektą įtraukti ne tik 9 – 12 klasių mokiniai, bet ir jų tėvai bei mokytojai. Taip stiprinamas mokyklos bendruomenių ryšys, kuris itin svarbus efektyviam mokymosi procesui ir gebėjimui bendrauti bei dirbti komandoje. Tai tęstinis projektas, kuris neapsiribos vien verslumo stovyklų organizavimu. Atskiras dėmesys bus skiriamas mokytojų lavinimui, ugdant jų kompetencijas vesti patyčių prevencijos ir nediskriminavo užsiėmimus, spęsti kylančias konfliktines situacijas. Mokslo metais mokytojai bus skatinami pritaikyti inovatyvius mokymo metodus praktikoje ir ne mažiau nei kartą per mokslo metus rengti specialias pamokas, kuriuose dalyvautų tėvai, vaikai ir kitų dalykų mokytojai.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos struktūrinių fondų lėšomis. Jame dalyvauja gimnazijos iš skirtingų Lietuvos apskričių: Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Telšių, Alytaus, Utenos, Tauragės, Klaipėdos, Kauno ir Vilniaus.

Panašūs įrašai