Lietuvos verslo konfederacija sveikina šiandien
Vyriausybės priimtus sprendimus biudžetą koreguoti ne didinant pridėtinės
vertės mokesčio tarifą iki 23 proc., bet mažinant biudžeto išlaidas. Kadangi ekonominis sunkmetis ne tik nesibaigė, bet iškilo ir naujų
grėsmių, kurios dar prieš šešis mėnesius nebuvo aktualios, išlaidų mažinimas
yra efektyviausias būdas palaikyti ekonomikos stabilumą.

„Europos rinkos, tarp kurių yra ir
mūsų šalies svarbiausi eksporto partneriai, susiduria su ekonomikos lėtėjimu.
Tad galime tikėtis, kad Lietuvos eksportas, buvęs pagrindiniu šalies ekonomikos
varikliu, pradės lėtėti. Paskutiniais mėnesiais pradėjęs augti vidaus
vartojimas duoda vilčių sulaukti ekonomikos stiprėjimo dėl vidinių šalies
resursų. Manome, kad esant didelei tikimybei, jog eksporto apimtys mažės ir dėl
to lėtės ekonomika, pridėtinės vertės mokesčio tarifo didinimas būtų žalingas,
nes atsilieptų ne tik vartotojams bet ir atsigaunančioms paslaugų bendrovėms“ –
teigia Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus.

Lietuvos verslo konfederacija taip pat rekomenduoja
didinti skolinimąsi vidaus rinkoje iš Lietuvos gyventojų, didinant trumpalaikių
1-2 metų trukmės Vyriausybės vertybinių popierių pasiūlą.

Panašūs įrašai