Minint Tarptautinę antikorupcijos dieną, Lietuvos
verslo konfederacija (LVK), kartu su organizacijomis – partnerėmis, „Transparency
International“ Lietuvos skyriumi ir Investuotojų forumu, tradiciškai apžvelgia,
kas per metus nuveikta kovoje su korupcija. Korupcijos suvokimo indeksas (KIS) Lietuvoje
nekinta jau kelerius metus ir nežymiai svyruoja ties 5 balų riba. Šių metų
birželio mėnesį Seimas patvirtino kovos su korupcija 2011 – 2014 m. programą ir
jos įgyvendinimo priemonių planą.  Geroji
šio dokumento naujiena ta, kad priemonės orientuotos į pamatuojamus rezultatus,
o siekiamų rezultatų kriterijai konkretesni. Tačiau metų pabaigoje peržvelgti nuveiktų
darbų dar negalima, nes nėra įvardinta konkrečių rezultatų.

„Informacijos apie šios programos vykdymą atsakingos
institucijos nepateikia, tad kyla klausimas, kaip kontroliuojama veiksmų eiga
ataskaitiniu laikotarpiu. Remiantis visuomenės apklausų duomenimis, labiausiai
nepasitikima teismais, vyriausybe, Seimu ir partijomis. Tai ir turėtų būti
prioritetinės sritys kovos su korupcija programoje. Tačiau patvirtintame plane
kai kurios, mūsų nuomone, itin svarbios priemonės, kaip pavyzdžiui teismų
kontrolė, yra atidėtos 2012 – 2013 metams“, – sako Lietuvos verslo
konfederacijos generalinis direktorius Algimantas Akstinas. Anot jo, silpnoji
šios kovos su korupcija programos vieta – nenumatyti finansavimo šaltiniai ir
sumos konkrečių priemonių įgyvendinimui. Todėl kyla grėsmė, kad atsakingos
institucijos, mažėjant biudžeto asignavimams, nesugebės įgyvendinti numatytų
priemonių iš vidinių resursų, ypač rengti suplanuotų analizių.

LVK nuomone, skaidrumą itin padidintų viešos
valstybinių institucijų atstovų darbotvarkės, kad informacija apie tai, su kuo
susitinka valstybinių institucijų vadovai, būtų prieinama kiekvienam. Abejonių
iš anksto kelia Seimo priimtas įstatymas, draudžiantis verslo paramą politinės
partijoms. A.Akstino teigimu, viešai deklaruoti skaidrūs verslo interesai ir šiems
tikslams skiriama finansinė parama partijoms neturėtų kelti korupcijos grėsmės.
Fizinių asmenų parama dėl jų interesų įvairovės kelia daugiau abejonių.  Šiuo sprendimu partijų finansavimo našta
krenta ant mokesčių mokėtojų pečių, o Seimo politikai pasinaudojo savo
padėtimi, užsitikrindami finansavimą patys sau. Garantuotos biudžeto lėšos
nereikalaus veiklos atskaitingumo.

Pasidžiaugti galima tuo, kad kovos su korupcija
prevencija pastebimai randa atgarsį platesniuose verslo ir visuomenės
sluoksniuose ir nacionaliniu, ir regioniniu mastu. Antikorupcijos dienos
minėjime šiemet jau dalyvauja ir STT ir regionų institucijos. Sveikintina
Investuotojų forumo plėtojama iniciatyva – skaidraus verslo ženklinimo
iniciatyva „Baltoji banga“, skleidžianti sąžiningo verslo idėjas. Pasak
Investuotojų forumo vykdomosios direktorės Rūtos Skyrienės, būtina šviesti ir
skatinti visuomenę, kad ji taptų „reikalaujančia visuomene“ ir reikalautų
skaidrumo ir atskaitomybės iš verslo bei politikos atstovų, taip tiesiogiai
prisidėdama ir prie savo gerovės kūrimo.

„Transparency International“ Lietuvos skyriaus
vadovas Sergejus Muravjovas džiaugiasi, kad verslo atstovai skiria dėmesį kovai
su korupcija ir siekia didesnio skaidrumo. Anot jo, Lietuvos korupcijos
žemėlapio tyrimas rodo, kad beveik trečdalis verslininkų yra pasiruošę
įsitraukti į antikorupcines iniciatyvas, todėl svarbu išnaudoti šį verslininkų
potencialą, nes šiuo metu gerųjų skaidrumo pavyzdžių trūksta. „Lietuvoje dažnai
matome kitokį vaizdą. Nors verslininkai įvardija korupciją, kaip vieną
didžiausių problemų Lietuvoje, tačiau patys dažnai duoda kyšį, bando neteisėtai
pasinaudoti pažintimis ir daryti įtaką sprendimų priėmimui. Labai dažnai mūsų
problemos yra vienodos. Ir gyventojams, ir verslininkams tenka susidurti su
smulkiąja korupcija gydymo įstaigose ir savivaldybėse, duoti kyšį kelių
policijos pareigūnams. Turime siekti bendrų tikslų: užtikrinti efektyvią
pranešėjų apsaugą, mažinti kyšininkavimo mastus, siekti, kad mūsų vaikai galėtų
augti sąžiningoje aplinkoje, kur netoleruojami nusirašinėjimas ar paruoštukai“,
– sako S. Muravjovas.  

Lietuvos verslo konfederacija priklauso
Tarptautiniams prekyboms rūmams ICC – tai vienintelė organizacija pasaulyje, kurios
įsteigta Korporatyvinės atsakomybės ir antikorupcijos komisija yra parengusi Kovos
su korupcija taisykles. LVK skatina savo narius, partnerius ir visą verslo
visuomenę taikyti šias nuostatas savo veikloje.

Panašūs įrašai