DATA: 2012 m.  vasario 15 d. (09:00 – 12:45)
(Registracijos pradžia 8:30 – 9:00)
VIETA: Viešbutis Artis Centrum Hotels, Liejyklos g. 11/23, Vilnius
 
Kiekviena sėkmingai veikianti kompanija savo veikloje naudojasi
informacija, kuri suteikia konkurencinio pranašumo ir turi komercinę
vertę, dėl to ji turėtų būti itin saugoma. Tokia komercinę paslaptį
sudaranti informacija yra įmonės turtas, kuriam reikalinga efektyvi
apsauga. Šiame seminare, remiantis teisine baze bei teismų praktika,
analizuojami komercinių paslapčių nustatymo ir naudojimo tvarkos
klausimai skirtingose įmonės veiklos sferose: santykiuose su kitomis
įmonėmis; įmonės vidaus, darbo santykiuose bei santykiuose tarp įmonės
ir jos akcininkų. Seminare nurodomi praktiniai komercinių paslapčių
detalizavimo ir naudojimosi tvarkos nustatymo būdai, aptariamos
pagrindinės komercinių paslapčių apsaugos problemos.

TIKSLINĖ AUDITORIJA:
– Kompanijų akcininkams, vadovams, valdybos nariams;
– Personalo vadovams;
– Komercijos direktoriams;
– Juristams, juriskonsultams.
 
SEMINARO PROGRAMA

PRANEŠĖJA:
Giedrė Domkutė

advokatė, AAA Baltic Service Company.
Specializuojasi intelektinės teisės, įmonių teisės, sutarčių srityse,
ruošia licencines, franšizės, teisių perdavimo, konfidencialumo,
nekonkuravimo ir kt. sutartis, atstovauja teismuose dėl intelektinės
nuosavybės teisių gynimo.
Advokatė yra Lietuvos advokatūros ir Tarptautinės advokatų asociacijos
(IBA) narė. Ji yra tarptautinių leidinių „International Intellectual
Property Law“, „International Trademark Law“, „Doing Business in 2010“,
Verslo žinių žinyno „Konsultacijos vadovui“ bendraautorė, taip pat
rengia ir skelbia straipsnius aktualiomis teisinėmis temomis Lietuvos ir
užsienio žurnaluose.

DALYVIO MOKESTIS:

220 Lt  ne nariams (PVM įskaičiuotas)  
176 Lt Lietuvos verslo konfederacijos nariams (PVM įskaičiuotas)
Registracija: el. paštu austeja@lvk.lt iki 2012 m. vasario 10 d.
Tel. pasiteiravimui: (8 5) 212 1111
(Registruojantis prašome nurodyti dalyvio vardą, pavardę, pareigas, atstovaujamą įmonę ir kontaktus)

Panašūs įrašai