2012 m. sausio 23 d. Europos Sąjunga sugriežtino sankcijas Iranui. Sankcijos nustatytos Tarybos sprendimu 2012/35/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui.
Europos Sąjunga įvedė draudimą importuoti ar pirkti iš Irano žalią naftą ir naftos produktus ir su tuo susijusias finansavimo ir draudimo paslaugas. Palikta galimybė iki 2012 m. liepos 1 d. įvykdyti anksčiau sudarytus naftos sandorius. Iki 2012 m. gegužės 1 d. Europos Sąjunga atliks šios sankcijos peržiūrą ir įvertins jos poveikį.
Įvestas draudimas parduoti, tiekti arba perduoti svarbiausią įrangą ir technologijas naftos chemijos pramonės sektoriui Irane. Šioms įmonėms draudžiama tiekti techninę pagalbą, mokymo ir kitas paslaugas, finansavimą ar finansinę paramą, steigti bendras įmones. Taip pat Europos Sąjunga įvedė  sankcijas Irano centriniam bankui ir komerciniam bankui „Bank Tejerat“.
Įvestas draudimas parduoti auksą, tauriuosius metalus ir deimantus Irano Vyriausybei, valstybinėms įstaigoms, įmonėms, Irano centriniam bankui, iš jų pirkti auksą, tauriuosius metalus ir deimantus, tarpininkauti tokiems sandoriams.
Įvesti papildomi draudimai tiekti į Iraną dvejopo naudojimo prekes ir su tuo susijusias finansavimo ir draudimo paslaugas.
Europos Sąjunga nusprendė į sankcionuojamų asmenų ir subjektų sąrašus įtraukti naujus Irano subjektus, kurie savo veikla prisideda prie Irano branduolinės programos.
Primename, kad atliekant tarptautinius mokėjimo pavedimus su Irano asmenimis, subjektais ir organizacijomis, kai šių pavedimų suma viršija 10.000 eurų, būtina raštu informuoti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos. Jei tarptautinis pavedimas viršija 40.000 eurų, būtina gauti išankstinį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos leidimą. Šią tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimas  Nr. 1047 „Dėl prašymų suteikti išankstinius leidimus atlikti tarptautinius mokėjimo pavedimus su Irano asmenimis, subjektais ir organizacijomis nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Panašūs įrašai