„Danske Bank” Lietuvoje 2011 m. bankinės veiklos, apimančios ir banko dukterinės bendrovės UAB „Danske lizingas” teikiamas lizingo paslaugas, pelnas prieš pelno mokestį buvo 72 mln. litų. 2010 m. bankinės veiklos pelnas prieš mokesčius buvo 2 mln. litų. 
Danske Bank A/S Lietuvos filialo 2011 m. pelnas prieš pelno mokestį atitinkamai siekė 78 mln. litų (2010 m. buvo 4 mln. litų).
„2011 metų banko rezultatai atspindi kryptingą visais metais vykdytą veiklos strategiją. Tai metai, kai Lietuvos ekonomika stabilizavosi ir sparčiai augo po krizės metu patirto nuosmukio. Tačiau šiais metais ekonomikos augimas lėtės. Euro zonos padėtis išlieka įtempta, o tai lems ir nuo eksporto rinkų priklausančios Lietuvos ekonomikos būklę. Tikėtina, kad neblogai diversifikuota Lietuvos eksporto struktūra leis šiemet išvengti recesijos, o tai savo ruožtu turės teigiamos įtakos ir bankų sektoriaus veiklai”, – sakė „Danske” banko Lietuvos filialo generalinis direktorius Gintautas Galvanauskas.
Praėjusiais metais indėlių portfelis sumažėjo 19 proc., o paskolų portfelis – 11 proc., lyginant su 2010 metais. Indėlių/paskolų santykis 2011 m. gruodžio 31 d. buvo 64 proc. Nors paskolų portfelis 2011 m. mažėjo, jo kokybė gerėjo: buvo atstatyta 35 mln. litų atidėjinių paskoloms ir nebalansiniams straipsniams. 
2011 m. lapkričio 30 d. „Danske” banko dalis paskolų rinkoje sudarė 7,0 proc.

Panašūs įrašai