Pastaruoju metu konkurencijos priežiūros srityje atsiranda vis daugiau
naujovių, kurios neišvengiamai daro įtaką įmonių kasdienei veiklai –
įtvirtinta asmeninė įmonių vadovų atsakomybė, pakeista baudų
apskaičiavimo tvarka, svarstoma daug Konkurencijos įstatymo pakeitimų,
vis aktualesni tampa valstybės pagalbos klausimai. Konferencijoje
Konkurencijos tarybos atstovai, teisininkai ir įmonių atstovai aptars
aktualiausias problemas, su kuriomis susiduria verslas, ir jų sprendimo
būdus, taip pat reikšmingus valstybinės konkurencijos politikos
klausimus.

 

                       
Organizatoriai:                                               Partneriai:

                   

Vieta: LITEXPO parodų, kongresų ir konferencijų centras, Laisvės pr. 5, Vilnius
Data: 2012m. Kovo 6d. (Antradienis)
Laikas: 9.00 – 16.50 val. 

 

Lietuvos verslo konfederacija kartu su "Verslo žiniomis" bei advokatų kontora "Sorainen" rengia konferenciją apie konkurencijos reguliavimo naujoves, pažeidimus ir jų prevenciją.
Pastaruoju metu konkurencijos priežiūros srityje atsiranda vis daugiau naujovių, kurios neišvengiamai daro įtaką įmonių kasdienei veiklai – įtvirtinta asmeninė įmonių vadovų atsakomybė, pakeista baudų apskaičiavimo tvarka, svarstoma daug Konkurencijos įstatymo pakeitimų, vis aktualesni tampa valstybės pagalbos klausimai.
Konferencijoje Konkurencijos tarybos atstovai, teisininkai ir įmonių atstovai aptars aktualiausias problemas, su kuriomis susiduria verslas, ir jų sprendimo būdus, taip pat reikšmingus valstybinės konkurencijos politikos klausimus. Kadangi už konkurencijos taisyklių pažeidimus sankcijos gresia ne tik įmonei, bet ir asmeniškai jos vadovams, bus diskutuojama apie vadovų atsakomybės apimtį, taikymo sąlygas, gresiančias sankcijas ir pažeidimų prevencijai skirtas priemones. Ne mažiau aktualios temos, kurios bus nagrinėjamos renginio metu – dažniausiai Lietuvoje daromi pažeidimai, naujos baudų už konkurencijos taisyklių pažeidimus taisyklės ir asociacijų veikla, kuri gali kelti pažeidimų rizikų. Konferencijoje taip pat bus diskutuojama apie vis labiau verslą veikiančią, bet mažai kam žinomą sritį – valstybės pagalbą. Bus paaiškinta, kada valstybės taikomos priemonės verslui gali būti vertinamos kaip valstybės pagalba, kokia pagalba yra leistina, koks vaidmuo šioje srityje tenka Lietuvos institucijoms ir Europos Komisijai, taip pat su kokiomis problemomis susiduria ir gali susidurti valstybės pagalbą gaunančios Lietuvos įmonės.
 

 
PROGRAMA
09:00-09:10
Įžanginis žodis: dalyvių pasveikinimas, konferencijos tikslai
Rolandas Barysas, „Verslo žinių“ vyriausiasis redaktorius
Valdas Sutkus, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas
VALTYBINĖ KONKURENCIJOS POLITIKA
09:10-09:30

Konkurencijos teisės ir konkurencijos politikos skirtis ir gairės 

Giedrius Kadziauskas, Ūkio viceministras

09:30-09:50

Nauda vartotojams – kaip jos sieksime

– Nauja Konkurencijos įstatymo redakcija ir Konkurencijos tarybos veiklos prioritetai
– Konkurencijos poveikio vertinimo gairės viešojo administravimo subjektams
– Baudos už pažeidimus bei prevencinė šviečiamoji veikla

Šarūnas Keserauskas , Konkurencijos tarybos pirmininkas

09:50-10:05
Klausimų, diskusijų laikas

10:05-10:25
Kavos pertrauka
ĮMONĖS VADOVO ATSAKOMYBĖ IR KONKURENCIJOS TEISĖS PAŽEIDIMAI
10:25-10:55 Vadovo atsakomybė už konkurencijos taisyklių pažeidimus: Jungtinės Karalystės perspektyva

– Asmeninės sankcijos – baudžiamoji atsakomybė už kartelius ir uždraudimas eiti vadovaujančias pareigas
– Ieškiniai dėl žalos atlyginimo darbuotojams – byla Safeway prieš Twigger- Sąžiningos prekybos tarnybos iniciatyvos dėl konkurencijos taisyklių laikymosi ir įmonių vadovai

Laura Gutusso , Jungtinės Karalystės Sąžiningos prekybos tarnyba, direktoriaus pavaduotoja konkurencijos teisės ir politikos klausimais

10:55-11:35
DISKUSIJA: Konkurencijos reguliavimo naujovės: auganti vadovo atsakomybė

– Įmonės vadovo atsakomybės už konkurencijos taisyklių pažeidimus įtvirtinimo priežastys
– Asmeninės atsakomybės taikymo sąlygos ir gresiančios sankcijos
– Didžiausios rizikos vadovui: į ką atkreipti dėmesį?
– Atsakomybės taikymo perspektyvos Lietuvoje
Moderatorius:

Lauras Butkevičius, SORAINEN advokatas

Diskusijos dalyviai:

Giedrius Kazlauskas, „AON Baltic“ generalinis direktorius

Kazimieras Zaveckas, AB SEB banko Veiklos derinimo skyriaus vadovas

Elonas Šatas, Konkurencijos tarybos narys

11:35-11:50

Klausimų, diskusijų laikas

11:50-12:50
Pietūs
12:50-13:20
Naujos už konkurencijos teisės pažeidimus skiriamų baudų skaičiavimo taisyklės

– Pakeitimus sąlygojusios priežastys
– Pakeitimų įtaka baudų dydžiui

Elonas Šatas
Konkurencijos tarybos narys

13:20-13:50
Asociacijų veikla ir konkurencijos teisė

– Konkurencijos teisės taikymas asociacijų ir jų narių veiklai
– Asociacijos ir jos narių atsakomybė
– Pažeidimų prevencijos priemonės

Jūratė Šovienė, Konkurencijos tarybos narė

PAŽEIDIMŲ PREVENCIJA IR NAUJOS GALIMYBĖS BEI RIZIKOS VERSLUI

13:50-14:05
Klausimų, diskusijų laikas
14:05-14:25
Kavos pertrauka
14:25-14:45
Konkurencijos taisyklių laikymasis ir pažeidimų prevencija: praktinis atvejis

– Įmonėje taikomos konkurencijos taisyklių laikymąsi užtikrinančios priemonės: kas turi žinoti konkurencijos teisės taisykles įmonėje? Kaip apmokyti darbuotojus? Kaip identifikuoti rizikas?
– Pažeidimų rizikų valdymas: kaip užtikrinti taisyklių laikymąsi ir monitoringą

Antanas Sidaras, „Kraft Foods“ teisininkas Baltijos šalims
14:45-15:15
Dažniausi pažeidimai Lietuvoje ir priemonės, skirtos pažeidimų rizikoms sumažinti

– Dažniausiai daromų pažeidimų ir rizikingiausių veiklos sričių apžvalga
– Patarimai įmonėms ir jų vadovams, kaip užkirsti kelią galimiems pažeidimams

Lauras Butkevičius, SORAINEN advokatas

15:15-15:25
Klausimų, diskusijų laikas
15:25-15:45
Valstybės pagalbos teisiniai aspektai
– Kokios valstybės taikomos priemonės laikytinos valstybės pagalba?
– Kokia valstybės pagalba yra leistina?
– Lietuvoje taikytų valstybės pagalbos priemonių apžvalga
Paulius Koverovas, SORAINEN advokatas
15:45-16:25
DISKUSIJA
Valstybės pagalba: naujos galimybės ar grėsmės Lietuvos verslui?
– Verslo rėmimas valstybės lėšomis: taikymo sąlygos
– Neleistina valstybės pagalba: valstybės ar verslo atsakomybė?
– Valstybės pagalbos priemonių derinimas su Europos Komisija ir Lietuvos institucijų vaidmuo šiame procese
– Valstybės pagalba ir teisėti verslo lūkesčiai

Moderatorius: Paulius Koverovas, SORAINEN advokatas

Diskusijos dalyviai:

Artūras Skardžius, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos asociacijos prezidentas Sigitas Cemnolonskis, Konkurencijos tarybos narys
Audrius Zabotka, „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) generalinis direktorius
16:25-16:40 Klausimų, diskusijų laikas
16:40-16:50 Konferencijos apibendrinimas, baigiamasis žodis
 
Konferencijos dalyvio mokestis – 410 Lt ir PVM
"Verslo žinių" prenumeratoriams 10% nuolaida. 
Lietuvos verslo konfederacijos nariams – 20 % nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos

Maloniai kviečiame dalyvauti! 

Panašūs įrašai