Balandžio 17 Lietuvos verslo konfederacija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Mykolo Romerio universitetu.

Sutartis numato ilgalaikį bendradarbiavimą, kuriuo bus siekiama stiprinti verslo ir aukštojo mokslo partnerystę, ugdyti visuomenės intelektinį kapitalą, dėti bendras pastangas didinant šalies konkurencingumą ir skatinant pažangią Lietuvos verslo visuomenę. Institucijos taip pat numato bendradarbiauti aktualių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų tobulinime, abipusių administracinių gebėjimų stiprinime.
Vienas iš LVK tikslų – užtikrinti geriausių specialistų, reikalingų paslaugų sektoriui, rengimą, tad ši sutartis įgalins aktyvesnius ryšius  ruošiant studijų programas ir modulius, vykdant įvairias iniciatyvas, skatinančias kuo didesnį studijų atitikimą darbo rinkos poreikiams. Numatoma bendradarbiauti mokslo ir verslo iniciatyvose, kartu kurti strategijas, analizes, skleisti ir skatinti taikyti mokslo žinias ekonomikos vystymui, verslo konkurencingumo didinimui.

Mykolo Romerio universitetas, paskelbęs verslumą vienu sezono prioritetu, intensyvesnį bendradarbiavimą su  Lietuvos verslo konfederacija laiko nuosekliu žingsniu ugdant lyderius, kurie geba kurti ir diegti inovacijas, lemiančias visokeriopą – mokslo, kultūros ir technologijų pažangą, keičiančią visuomenę.

Panašūs įrašai