Savaitgalį vykusiame Lietuvos verslo konfederacijos strateginio planavimo posėdyje organizacijos vadovai išreiškė  ypatingą susirūpinimą dėl blogėjančios šalies demografinės situacijos, keliančios grėsmę  ekonomikai, ir stiprėjančio neigiamo požiūrio į verslą. Konfederacija savo veiklą koncentruos į dialogo tarp valdžios institucijų skatinimą bei verslo sąlygų Lietuvoje gerinimą.

„Jaučiame dialogo tarp valdžios institucijų ir verslo stoką Lietuvoje, kuris įtakoja ir nepalankų visuomenės požiūrį bei supriešinimą. Verslas yra pagrindinis ekonomikos variklis bei mokesčių mokėtojas, tad negatyvi viešoji nuomonė nėra niekam naudinga. Siekiame tapti svariu socialiniu partneriu valdžios institucijoms ir mažinti šią atskirtį bei aktyviai atstovauti savo narių interesus“, – sako Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus.

Strateginiame posėdyje akcentuotos ir kitos svarbios problemos, kaip gyventojų mažėjimas, jaunimo nedarbas, migracijos politikos nebuvimas, stabdančios esamo verslo plėtrą ir trukdančios kurti naujus verslus.  Beveik penktadalį bendro vidaus produkto sukuriančius verslininkus vienijanti organizacija apjungs savo narių potencialą, burs  įvairių sričių ekspertus šių problemų nagrinėjimui ir sprendimų paieškai.

Konfederacija inicijuos viešus renginius, į kuriuos kvies aukščiausius valdžios pareigūnus bei verslą prižiūrinčių institucijų atstovus.  Diskusijų metu parengtos rekomendacijos bei pasiūlymai bus teikiami tiesiogiai valdžios institucijoms ir kitiems sprendimų priėmėjams.

Panašūs įrašai