Šiuo
metu biotechnologija yra sparčiausiai auganti pramonės šaka visame pasaulyje.
Europos Komisija teigia, kad ši pramonė taps pagrindiniu XXI a. pirmųjų
dešimtmečių Europos ekonomikos augimo varikliu. Biotechnologija – tai gamybinė
ar mokslinė veikla, kurioje naudojama arba siekiama panaudoti gyvas ląsteles,
jų dalis arba biologines makromolekules įvairiausiems tikslams: infekcinių ligų
diagnozavimui, tėvystės nustatymui, įvairių ligų gydymui taikant genų terapijos
metodus, vaistinių medžiagų gavimui iš jūros organizmų, augalų ar gyvūnų
veislių patobulinimui, išsiliejusios naftos valymui, įvairių cheminių produktų,
tokių kaip skystas kuras, pusprodukčiai ir kt. iš atsinaujinančių, daugiausia
augalinės kilmės žaliavų, gamybai ir t.t.


Per
pastaruosius penkerius metus kasmetinis biotechnologijos pramonės pardavimų
augimas viršijo 15 proc. Lėšos, skiriamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros darbams kasmet augo vidutiniškai 34 proc. Biotechnologijos tyrimai
vykdomi įvairiose mokslo institucijose ir įmonėse, biotechnologijos metodai,
produktai naudojami daugelyje veiklos sričių – medicinoje, farmacijoje,
chemijos pramonėje, žemės ūkyje, aplinkos apsaugos darbuose ir kt.


2007
m. atliktos Lietuvos biotechnologijos sektoriaus įmonių apklausos duomenys
parodė, kad vienas iš pagrindinių šio sektoriaus plėtrą ribojančių veiksnių yra
specialistų trūkumas. Lietuvos darbo rinkoje jaučiamas minėto profilio
specialistų poreikis mokslinių tyrimų laboratorijose, biotechnologinėse įmonėse
ir komercinėse organizacijose.


Tiek
Lietuvoje, tiek ir visoje Europos Sąjungoje reikia specialistų, gebančių dirbti
fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų sričių sandūroje, pritaikant
naujausias technologijas moksliniuose tyrimuose, gamyboje, sveikatos apsaugos
sistemoje ir kasdieniniame gyvenime. Trūksta biotechnologijos bakalaurų,
turinčių ne tik gerus chemijos, biologijos, biochemijos, biofizikos mokslų
pagrindus, bet ir gerai išmanančių specifines taikomosios biotechnologijos
disciplinas (augalų, gyvūnų, farmacinės, molekulinės biotechnologijos),
gebančių kurti naujus produktus ir technologijas bei pradėti savo verslą,
steigiant naujas biotechnologijos įmones.


Šiais
metais Vytauto Didžiojo universitetas pirmą kartą kviečia abiturientus rinktis
Biotechnologijos bakalauro studijas Kaune. Biotechnologus čia ruoš aukštos
kvalifikacijos dėstytojai, daug dėmesio skirsiantys ne tik teoriniams, bet ir
praktiniams studentų įgūdžiams laboratorijose formuoti.


Pasinaudojant
ES Struktūrinių fondų parama VDU sukurta kokybiška molekulinės biologijos,
biochemijos ir biotechnologijos studijų bazė, kuri pastaraisiais metais dar
labiau atnaujinama ir praturtinama, dalyvaujant biotechnologijos ir kitose
nacionalinėse kompleksinėse programose. Baigę studijas, bakalaurai galės toliau
studijuoti biochemijos, molekulinės biologijos ir biotechnologijos bei kitose
su biotechnologija ir molekuline biologija susijusiose magistratūros
programose, dirbti biotechnologijos, farmacijos, maisto pramonės, žemės ūkio ar
bioenergetikos pramonės įmonėse.


Biotechnologijos
pagrindinių studijų programą VDU parengė Biologijos katedra, kuri nuo 1994 m.
vykdo magistro studijų programą „Molekulinė biologija ir biotechnologija“. Taigi,
baigę biotechnologijos bakalauro studijų programą ir įgiję bakalauro laipsnį,
studentai galės tęsti studijas ne tik kituose universitetuose, bet ir toje
pačioje aukštojoje mokykloje. Kiekvienais metais į universiteto vykdomą II
studijų pakopos programą „Molekulinė biologija ir biotechnologija“ priimama
12–15 studentų. Baigę studijas, absolventai galės dirbti įvairiose
biotechnologijos, biofarmacijos ir maisto pramonės įmonėse, biotechnologijos,
biofarmacijos ir aplinkos apsaugos mokslinius tyrimus atliekančiose mokslo ir
studijų institucijose.


Biotechnologijos
bakalauro studijų programą vykdys didelę mokslinio ir pedagoginio darbo patirtį
turintys specialistai, sėkmingai dalyvaujantys įvairiuose ES ir Lietuvos
moksliniuose projektuose. Biologijos katedros dėstytojai kartu su kolegomis iš
kitų Gamtos mokslų fakulteto ir universiteto padalinių sudaro aukštos
kvalifikacijos dėstytojų komandą. Prisijungs ir kviestiniai dėstytojai iš kitų
Lietuvos mokslo institucijų: Fizinių ir technologijos mokslų centro, VU
Biochemijos, VU Imunologijos, Lietuvos miškų, Lietuvos sodininkystės ir
daržininkystės institutų. Biotechnologijos studijų programos pagrindų ir
specialaus lavinimo dalių dalykus dėstys 6 Lietuvos mokslo premijos laureatai,
3 Lietuvos mokslų akademijos nariai, profesoriai.


Panašūs įrašai