Valstybė turėtų realiai skatinti verslo savivaldą ir stiprinti asocijuotas verslo struktūras, kaip svarbų socialinį partnerį. Reikia užtikrinti ne tik formalų, bet realų, sklandesnį ir skaidresnį verslui svarbių sprendimų išankstinį derinimą su verslo organizacijomis. Tokius esminius pasiūlymus išsakė Lietuvos verslo konfederacijos atstovai šiandien vykstančiame asocijuotų verslo struktūrų susitikime su parlamentinėmis partijomis.

„Dažniausiai konsultacijos su asocijuotomis verslo struktūromis vyksta formaliai ir baigiasi be konkrečių rezultatų. Valstybė turi užtikrinti realų ir pastovų dialogą su verslu. Norime atgalinio ryšio, kaip mūsų pasiūlymai buvo įgyvendinti arba argumentuotų atsakymų, kodėl į juos nebuvo atsižvelgta“, – sako Valdas Sutkus, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas.

Konferencijoje įvardintos ir kitos esminės viešojo sektoriaus problemos. Akcentuotas politinių partijų ir valdžios atskaitomybės už prisiimtų įsipareigojimų vykdymą nebuvimas. Konfederacijos atstovai reikalavo, kad būtų sudarinėjami konkretūs įsipareigojimų vykdymo planai ir viešai atsiskaitoma apie šių planų vykdymo rezultatus.

Politikai kritikuoti už viešai demonstruojamą neigiamą požiūrį į verslą, kuris įtakoja ir visuomenės nuomonę. 2011 m. gyventojų apklausos duomenimis 84 proc. apklaustųjų nepasitiki verslu. Visų pirma partijos ir valdžios institucijos turi aktyviai prisidėti formuojant teigiamą požiūrį į verslą, kaip svarbų socialinį partnerį, darbdavį, nacionalinio produkto kūrėją, pagrindinį mokesčių mokėtoją, atsakingo verslo plėtotoją.  

LVK atstovai akcentavo ir beveik nemažėjančią biurokratinę naštą verslui, kuri pagal 2009 m. Nacionalinį susitarimą iki 2011 m. turėjo sumažėti 30 proc. Pagal „Deloitte“ 2011 m. ataskaitą, našta sumažėjo tik keliuose sektoriuose ir tik keliais procentais. Partijų atstovai raginti pradėti protingai įgyvendinti ES reikalavimus, nesistengiant visko įgyvendinti maksimaliai ir prieš laiką, nes tai tik didina naštą Lietuvos verslui ir mažina jo konkurencingumą ES rinkose.

Susitikimo metu verslo organizacijų atstovai siūlys parlamentinėms partijoms dar iki šiais metais vyksiančių LR Seimo rinkimų pasirašyti naują Nacionalinį susitarimą, į kurį būtų įtraukti šie ir kiti verslui aktualūs klausimai.

Panašūs įrašai