„Viešųjų pirkimų sistema Lietuvoje yra ydinga. Šiuo metu taikomas žemiausios kainos kriterijus ne tik nepateisina perkančiųjų organizacijų lūkesčių, bet ir skatina šešėlinę ekonomiką ir neskaidrumą“, – pripažino Socialdemokratų partijos atstovė Birutė Vėsaitė. Politikė atkreipė dėmesį į Europos Komisijos rekomendaciją ES šalims laisvai pasirinkti tinkamiausius viešųjų pirkimų būdus. Šia pagrindine tema diskutavo Lietuvos verslo konfederacijos atstovai susitikę su Lietuvos socialdemokratų partijos vadovais.

„Dėl neteisingo viešųjų pirkimų žemiausios kainos kriterijaus taikymo dabar konkursus dažnai laimi įmonės, kurios oficialiai darbuotojams moka minimalius atlyginimus ir daug didesnius priedus vokeliuose.  Tokiu būdu šios įmonės gali pasiūlyti mažiausią paslaugų ar darbų kainą. Mažiausios kainos kriterijus iškreipia konkurenciją teikiant aukštos pridėtinės vertės paslaugas, atliekant darbus verčia naudoti pigiausias ir nekokybiškas medžiagas. Įgyvendinant viešuosius pirkimus būtina įvesti ne mažesnio kaip vidutinio atlyginimo mokėjimo darbuotojui sąlygą. Taip valstybė stimuliuotų darbo užmokesčio sistemos skaidrinimą ir atlyginimų augimą“, – apie keistiną kriterijų kalbėjo Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus. Socialdemokratų atstovai akcentavo savo siekį viešuosiuose pirkimuose įtvirtinti ekonominio naudingumo kriterijaus taikymą.

Lietuvos verslo konfederacijos nariai socialdemokratams išsakė aktualiausias bankininkystės, draudimo, medicinos, švietimo, moderniųjų technologijų ir kitų verslo sričių problemas ir pasiūlė konkrečius jų sprendimo būdus. Socialdemokratų partijos atstovai pripažino, kad Lietuvos valstybei reikia ekonominio augimo ir finansinės perspektyvos visomis kryptimis. Svarbu rasti būdus, kaip atverti kelius investicijoms. „Draudimai ateiti ne Euroatlantinės kilmės kapitalui yra absurdiški“, – mano V. Andriukaitis. Socialdemokratai sieks, kad būtų panaikinta  politinė retorika, kuri formuoja sieną tarp ES ir NVS šalių. Bus kuriamos palankesnės sąlygos Lietuvos verslui NVS šalyse, skatinamas šalių ekonominis bendradarbiavimas.

Pasak Socialdemokratų partijos pirmininko Algirdo Butkevičiaus, valstybės valdymo sėkmė priklauso nuo viešosios ir privačios partnerystės (PPP) projektų įgyvendinimo skatinimo. „Reikia gilinti valstybės tarnautojų žinias apie koncesijos sutartis ir skatinti tokių projektų įgyvendinimą“, – partijos poziciją pristatė socialdemokratų lyderis. Socialdemokratai sakė sieksią, kad Lietuvoje būtų įgyvendinama laimės ekonomika. Šiuo metu Lietuvoje yra didžiausia diferenciacija tarp vargšų ir turtuolių iš visų ES šalių. Progresiniai mokesčiai, pasak kairiosios politinės jėgos atstovų, turėtų padėti išspręsti šią problemą.

LVK nariai mano priešingai – progresiniai mokesčiai tik paaštrintų nedarbo problemas, sukeltų visuomenės susipriešinimą. Kalbėti apie mokesčių didinimą yra net pavojinga. V. Sutkus įsitikinęs, kad turtinę diferenciaciją galima sumažinti be progresinių mokesčių – turi būti didinamas minimalus mėnesinis darbo užmokestis ir didinamas neapmokestinamas minimumas.

Socialdemokratai  informavo,  kad iki š.m. rugpjūčio mėnesio dabartinis partijos programos projektas dar bus tobulinamas, todėl laukiama ir daugiau verslo pasiūlymų. Partijos atstovai pripažino, kad kol nebus politikos, verslo ir mokslo sinergijos, tol net neverta kalbėti apie bendrą valstybės sėkmę.

Šią diskusiją inicijavo Lietuvos verslo konfederacija, tęsdama susitikimų ciklą su pagrindinėmis partijomis, dalyvausiančiomis rudenį vyksiančiuose Seimo rinkimuose. 

Panašūs įrašai