Šiuo
metu Trišalėje taryboje svarstomi visai verslo bendruomenei itin aktualūs
klausimai – minimalaus mėnesinio atlyginimo didinimas, Darbo kodekso pakeitimai
– tačiau šioje institucijoje nėra atstovaujama didelė verslo bendruomenės
dalis.

„Trišalė taryba veikia kaip uždara institucija ir
nepalaiko plataus socialinio dialogo. Vyriausybė savo strategijose deklaruoja
siekius Lietuvai tapti Šiaurės Europos paslaugų centru, tačiau stambios
paslaugų sektoriaus įmonės, kuriančios reikšmingą šalies BVP dalį, nėra
atstovaujamos institucijoje, svarstančioje verslui svarbius klausimus“, –
teigia Valdas Sutkus, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas. Trišalėje
taryboje neatstovaujamos ir užsienio kapitalo įmonės, veikiančios Lietuvoje.

Vienu iš savo strateginių tikslų 2012-iesiems
metams Trišalė taryba įvardija socialinio dialogo Lietuvoje stiprinimą ir
vystymą, tačiau Lietuvos verslo konfederacijos nuomone, pirmiausia turėtų būti
peržiūrėtas ir išplėstas socialinių partnerių ratas. „Šią instituciją būtina
reformuoti, kad ji geriau atspindėtų didžiosios Lietuvos verslo dalies, o ne
kelių interesų grupių, nuomonę ir pozicijas“ – sako V. Sutkus.

Lietuvos verslo konfederacija, atstovaujanti per
1500 paslaugų, prekybos ir aukštųjų technologijų įmonių, yra ne kartą kreipusis
į  įvairias valdžios institucijas,
siekdama turėti galimybę atstovauti šį svarbų sektorių Trišalėje taryboje.
Tačiau jokių teigiamų pokyčių nėra.

Panašūs įrašai