Lietuvai būtina formuoti politinį elitą, kurio šiuo metu labai trūksta. Politikos naujokai neturėtų iš karto taikytis į aukštus postus, bet pirmiausia subręsti partijų viduje. Tokias mintis išsakė Liberalų ir centro sąjungos atstovai susitikime su Lietuvos verslo konfederacija.

„Dvidešimt metų Lietuva svyruoja tarp konservatorių ir socialdemokratų valdžios. Po kiekvienų rinkimų pradedama vykdyti priešinga politika nei buvo prieš tai ir  valstybė gainiojama kaip futbolo kamuolys“, – sako Liberalų ir centro sąjungos pirmininkas Algis Čaplikas. Anot jo, partija į rinkimus eis su konkrečiais dešimt pažadų visuomenei ir verslui.

Abi diskutavusios pusės sutiko, kad konservatorių vykdoma taupymo politika jau pradeda šalį klampinti į stagnaciją. Daugiau dėmesio turėtų būti skiriama ekonomikos skatinimui ir verslo sąlygų gerinimui. „Dabartinė valdžia kuria įvairias verslo skatinimo programas, kurias atiduoda vykdyti vis gausėjančioms valstybės struktūroms“, – teigia Valdas Sutkus, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas. Jo teigimu, valdžia turėtų dažniau įsiklausyti į verslo nuomonę, priiminėdama sprendimus, o ne tik pasikliauti valdininkų požiūriu.

Taip pat laikytasi bendro požiūrio dėl Sodros išmokų. V. Sutkaus nuomone, turėtų galioti socialinio teisingumo principas. „Jeigu neegzistuoja Sodros įmokų lubos, tai neturėtų būti ribojamos ir išmokos. Darbuotojai, gaunantys aukštus atlyginimus ir mokantys dideles įmokas į Sodrą, nėra ta socialinė grupė, kuri dažniausiai serga. Tačiau prireikus nedarbingumo išmokos, jie nukenčia labiausiai. Išmokų neribojimas tikrai neturėtų reikšmingos įtakos Sodros biudžetui“, – sako V. Sutkus.

Ypač daug pastabų ir kritikos Lietuvos verslo konfederacija išsakė Liberalų ir centro sąjungos deleguoto ministro kuruojamam sveikatos priežiūros sektoriui. „Šios ministerijos pozicija privačių sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų atžvilgiu yra nepalanki ir netoleruotina, o priimami teisės aktai didina privačios medicinos diskriminaciją ir mažina konkurenciją sveikatos sektoriuje. Iki šiol išlieka ligonių, besikreipiančių į privačios medicinos įstaigas, diskriminacija. Ligonių kasos nesudaro sutarčių su privačiomis gydymo įstaigomis dėl stacionarių paslaugų kompensavimo, todėl pacientai turi mokėti visą paslaugos kainą, – pažymi Laimutis Paškevičius, Lietuvos verslo konfederacijos Sveikatos reikalų komisijos pirmininkas, Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos prezidentas.

Pasak L. Paškevičiaus, Lietuva pagal privataus stacionarinio sektoriaus išvystymą yra paskutinė Europos Sąjungoje. ES vienam 1000 stacionarinių lovų tenka 210 privačių stacionaro lovų, o Lietuvoje – vos 3. Be to, privatiems paslaugų teikėjams praktiškai užkirstas kelias teikti projektus dėl ES struktūrinių fondų paramos. Pastaruosius kelis metus valstybiniam sektoriui per ES struktūrinių fondų paramą, valstybės investicijų programą bei kitas valstybės dotacijas skirta per 1,5 mlrd. Lt , tuo tarpu visai privačiai medicinai – vos 17 mln. Lt.

Lietuvos verslo konfederacijos atstovai pabrėžė, kad bet kuriame sektoriuje verslui turi būti sudarytos vienodos konkurencijos sąlygos su valstybinėmis įstaigomis.

Panašūs įrašai