Lietuvos verslo konfederacija ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija šių metų birželio 14 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Bendrai sutarta, jog būtina siekti efektyvesnio ir konstruktyvesnio verslo atstovų bei valstybės institucijų bendradarbiavimo asmens duomenų apsaugos srityje.

Lietuvos verslo konfederacijai bendradarbiavimas duomenų apsaugos srityje itin aktualus, nes konfederacija vienija paslaugų, prekybos ir aukštųjų technologijų įmones, kasdien susiduriančius su asmens duomenų tvarkymo klausimais.
Bendradarbiavimas padės sprendžiant Inspekcijai ir Konfederacijai aktualius asmens duomenų apsaugos politikos įgyvendinimo, visuomenės bei verslo atstovų švietimo, padidintos rizikos atvejų išaiškinimo asmens duomenų apsaugos srityje ir kitus klausimus. Stiprinant tarpusavio bendradarbiavimą, bus siekiama užkirsti kelią asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams bei skatinti verslo bendruomenę laikytis asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų.

Tikimasi, esant galimybei, kartu su Lietuvos verslo konfederacija organizuoti seminarus, konferencijas bei mokymus aktualiais asmens duomenų apsaugos klausimais ir juose dalyvauti bei bendradarbiauti ruošiant ir įgyvendinant įvairius projektus, tyrimus asmens duomenų apsaugos klausimais; bendradarbiauti rengiant ir leidžiant informacinius ar mokomuosius leidinius bei kitą metodinę medžiagą aktualiais asmens duomenų apsaugos ir verslo bendruomenės švietimo klausimais.

Panašūs įrašai