Olimpiada atveria plačias galimybes ne tik sportininkams, bet ir verslui. Daugybė bendrovių siekia išnaudoti olimpinį šurmulį ir sportininkų vardus savo prekių ir paslaugų rinkodarai. Verslininkai ir reklamos kūrėjai, norintys reklamoje naudoti olimpinius simbolius, olimpiados įvaizdį, sportininkų atvaizdus, vardus turi žinoti apie tokiai reklamai keliamus reikalavimus. Neatsakingas pelnymasis iš olimpiados verslui gali sukelti teisinių problemų, o sportininkams – nemalonumų. Advokatų kontoros LAWIN Prekybos ir komercinės veiklos praktikos grupės Intelektinės nuosavybės, reklamos ir privatumo pogrupio teisininkų Juliaus Zaleskio ir Viltės Kristinos Steponėnaitės teigimu, nors poveikio priemonės už pažeidimus taikomos ne visada, geriau nerizikuoti ir išnaudoti reklamos galimybes nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų.

Svarbiausia – sportininko sutikimas

Lietuvoje specialių taisyklių, susijusių su olimpiada ir olimpinėmis taisyklėmis reklamos atžvilgiu, nėra. Galioja bendras Reklamos įstatymo nustatytas draudimas naudoti asmenų vardus ir atvaizdus be jų sutikimo, taip pat išlieka aktualios Civilinio kodekso nuostatos, įtvirtinančios bendrą asmens teisę į atvaizdą, teisę į privatų gyvenimą, teisę į vardą.„Paaiškėjus, kad sportininko vardas reklamoje buvo minimas negavus jo leidimo, remiantis LR reklamos įstatymu pažeidėjui grėstų bauda iki 30 000 Lt. Be to, sportininkas, kurio vardas buvo neleistinai panaudotas komerciniais tikslais, visuomet gali kreiptis į teismą su ieškiniu ir siekti žalos atlyginimo teismine tvarka“ – teigia V. K. Steponėnaitė.

Tačiau, pasak LAWIN teisininko Juliaus Zaleskio, svarbu atkreipti dėmesį, kad, net ir esant įtvirtintam tokiam draudimui, pažeidimu būtų laikomi tik tie atvejai, kai sportininko vardas (pavardė, atvaizdas ar kt.) būtų naudojamas be jo sutikimo ir verslo interesais (reklamos tikslais).

Reklama be funkcionierių leidimo sportininkams gali pridaryti nemalonumų

Olimpinės chartijos 40 taisyklė draudžia olimpiečiams sąmoningai leisti naudoti savo vardą, atvaizdą reklamos tikslais olimpinių žaidynių metu (ir kurį laiką prieš žaidynes) be Tarptautinio olimpinio komiteto sutikimo. Numatytos tik ribotos išimtys iš šios taisyklės. „Sportininkai ir sporto federacijos turėtų būti atidžios sudarinėdamos sutartis, besąlygiškai leidžiančias reklamos užsakovams naudoti sportininkų atvaizdus.“ – pataria J. Zaleskis, – „Jei anksčiau sukurta reklama su olimpiečiais yra skelbiama olimpiados metu, sportininkams dėl to gali tekti aiškintis organizatoriams“. Dalyviams, nesilaikantiems šios taisyklės gali būti taikomos Tarptautinio olimpinio komiteto ir/arba sutartyse numatytos nuobaudos – filmavimasis reklamoje gali lemti sportininko diskvalifikaciją iš olimpinių žaidynių, akreditacijos panaikinimą, taip pat finansines sankcijas – teigia V. K. Steponėnaitė.

Išskirtinis dėmesys olimpinės simbolikos apsaugai

Asmens teisės kaip teisė į vardą ar atvaizdą nacionalinių teisės aktų yra saugomos nepriklausomai nuo sportinių renginių masto ar pobūdžio. Tačiau olimpinės žaidynės pasižymi solidžiu istoriniu paveldu ir išskirtiniu statusu, taigi su šiuo sporto renginiu siejama išskirtinė olimpiados prekių ženklų teisinė apsauga – olimpiniai simboliai yra saugomi tarptautinėmis konvencijomis ir nacionaliniais teisės aktais, ES mastu kaip prekių ženklai registruoti ir saugomi olimpiniai žiedai, taip pat tokie žodžiai kaip „The Olympics“, „Olympic Games“. Juos naudojantys verslininkai turėtų būti itin apdairūs, nes žaidynių organizatoriai už tokių ženklų naudojimą be jų sutikimo gali prisiteisti žalos atlyginimą.

Itin griežti reikalavimai reklamai

Didžiojoje Britanijoje
Nors šių metų olimpiados šeimininkė neturi įstatymų, skirtų sisteminei kovai su vadinamuoju ambush marketing, tačiau Britanijos parlamentas yra išleidęs tris specialius, olimpinėms, parolimpinėms ir specialiai Londono žaidynėms skirtus aktus, kurie numato eilę apribojimų, kriminalizuoja neleistinas komercines asociacijas su olimpiada ir numato beveik 90 000 Lt sumą siekiančias baudas.

„Didžiosios Britanijos Olimpinių simbolių apsaugos aktas (1995 m.) ir Londono olimpinių ir parolimpinių žaidynių aktas (2006 m.) draudžia verslininkams reklamose naudoti žodžius, kurie gali kelti asociacijų su tarptautiniu mastu saugomu olimpinių žaidynių vardu – olimpiados simboliai saugomi kaip prekių ženklai, todėl negali būti naudojami be žaidynių organizatorių leidimo. Londono olimpinių ir parolimpinių žaidynių aktas taip pat numato eilę žodžių, kurie gali būti laikomi keliančiais asociacijų su saugomu olimpiados vardu (pvz. žaidynės, Londonas, vasara), todėl įmonėms, veikiančioms Didžiojoje Britanijoje, rekomenduojama vengti jų naudojimo savo reprezentacinėje medžiagoje“ – teigia Viltė Kristina Steponėnaitė.

Sankcijos taikomos ne visada

Nors olimpinės reklamos reguliavimui skiriamas didelis dėmesys, pažeidimai fiksuojami retai. Prieš pat Londono vasaros olimpines žaidynes Airijos lažybų kompanija iškabino plakatus, skelbiančius, kad ji yra oficialus didžiausių šių metų atletikos varžybų rėmėjas Londone. Londono olimpinių žaidynių organizacinis komitetas (LOGOC) nurodė skubiai nukabinti plakatus su klaidinančia informacija, tačiau lažybų kompanijai pagrasinus kreiptis į teismą komitetas pakeitė savo sprendimą.

Kaip teigia LAWIN teisininkas J. Zaleskis, sankcijos, ypatingai – numatomos organizatorių vidinėse taisyklėse, realybėje tampa daugiau prevencinio pobūdžio priemonėmis ir yra ne visada taikomos praktikoje. Paties LOGOC teigimu, kovojant su neleistina reklama imamasi tik proporcingų veiksmų, o pažeidėjui sutikus nutraukti pažeidimą teisminio proceso tikimybė dar labiau sumažėja.

Panašūs įrašai