Viena iš geriausiai vertinamų Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) funkcijų – atstovavimas narių interesams valstybinėse institucijose. Tokie rezultatai paaiškėjo vasaros pradžioje konfederacijai atlikus savo narių apklausą. Net 91 proc. apklausoje dalyvavusių narių nurodė, kad ši funkcija Lietuvos verslo konfederacijos veikloje jiems yra svarbiausia.

„Organizacija teikia ypatingą reikšmę savo narių interesų atstovavimui ir ši funkcija nuolat stiprinama bei plėtojama. Neužtenka turėti skaitlingą asociaciją, kad svarbių verslo sektorių interesai būtų tinkamai išsakyti valdžiai. Reikia ir valdžios atstovų noro plėsti dialogą, suteikti jam institucines formas“, – sako Valdas Sutkus, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas. 

Siekdama aktyvinti socialinį dialogą su politikais ir valdžios institucijomis, Lietuvos verslo konfederacija dar pavasarį susitiko su pagrindinėmis parlamentinėmis partijomis, dalyvausiančiomis rudenį vykstančiuose Seimo rinkimuose. Šiuo metu aktyviai ruošiami pasiūlymai rinkimuose dalyvausiančių partijų programoms ir būsimai vyriausybei. Konfederacija taip pat dalyvauja Nacionaliniame susitarime.

Daugiau nei 90 proc. apklaustų narių paminėjo, kad jiems taip pat svarbu Lietuvos verslo konfederacijos teikiamos galimybės plėsti kontaktų ratą, didinti įmonės žinomumą dalyvaujant įvairiose konfederacijos veiklose, gauti išskirtinę verslui aktualią informaciją, kurios negautų, nebūdamos LVK narėmis. Net 93 proc. apklaustųjų teigė, kad narystė konfederacijoje yra prestižas įmonei.

„Per metus Lietuvos verslo konfederacija suorganizuoja virš 20 įvairių renginių – konferencijų, forumų, seminarų, verslo misijų į užsienį. Renginiuose apsilanko per 700 dalyvių –  aukščiausio lygio valdžios ir verslo atstovų. Džiaugiamės, kad galime savo nariams sukurti terpę bendravimui ir naujų kontaktų užmezgimui“, – teigia V. Sutkus. 

Panašūs įrašai