Lietuvos verslo konfederacija ( LVK ) ir Lietuvos verslo darbdavių konfederacija ( LVDK ) pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurioje numatė koordinuoti savo pozicijas teikiant valstybės institucijoms pasiūlymus dėl verslo sąlygų gerinimo, sprendžiant su verslo plėtra susijusius klausimus, taip pat ginant šalies verslo interesus užsienio šalių institucijose.

Abiejų verslo organizacijų vadovų nuomone, šiuo metu labai svarbu konsoliduoti šalies verslo visuomenę, didinti savitarpio supratimą tarp stambaus ir smulkaus verslo įmonių, gerinti verslo įvaizdį ir plėtoti socialinę partnerystę.

Abi šios verslo organizacijos aktyviai dalyvauja  Nacionalinio susitarimo tarp politinių partijų ir darbuotojus, darbdavius, jaunimą bei šalies mokslą atstovaujančių organizacijų rengime. Vienas pagrindinių rengiamo Nacionalinio susitarimo aspektų  – socialinės partnerystės plėtra. Socialinės partnerystės šalys yra klasikiniai socialiniai ir ekonominiai partneriai  – darbuotojų ir darbdavių organizacijos.  Lygiais pagrindais šioje partnerystėje nacionaliniu lygiu dalyvauja Vyriausybė.

Pasak Lietuvos verslo konfederacijos prezidento Valdo Sutkaus, kertinis socialinės partnerystės principas – socialinių – ekonominių partnerių įtraukimas į valdžios sprendimų priėmimo, veiksmų, programų, strategijų rengimą, įgyvendinimą, stebėseną ir vertinimą. Tai universalus ir veiksmingas būdas siekti sutarimo sprendžiant visuomenei aktualias problemas, palaikyti socialinę santarvę, skatinti ekonominę ir socialinę pažangą. Taip padidinamas valstybės politikos planavimo ir įgyvendinimo efektyvumas, mobilizuojamos skirtingų partnerių žinios, gebėjimai, ištekliai, patirtis, užtikrinamas procesų skaidrumas ir viešumas.  Produktyviam nacionaliniam socialiniam dialogui yra būtinos prielaidos – tarpusavio supratimas, lygiavertė partnerystė ir deklaruojamų tikslų skaidrumas.

Pasak Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos generalinio direktoriaus Dano Arlausko, tokiam dialogui palaikyti reikalinga patariamoji centrinei šalies valdžiai institucija, kurioje tarpusavyje bendradarbiautų nacionaliniu lygmeniu veikiančių verslo organizacijų atstovai. Vienas iš galimų būdų – Verslo tarybos, kurioje dalyvautų didžiausios šalies verslą atstovaujančios organizacijos steigimas.

Abi verslo konfederacijos taip pat bendradarbiaus diegiant inovacijas versle, įgyvendinant įvairius su verslo plėtra susijusius projektus.

Lietuvos verslo konfederacija – didžiausia šalies paslaugų, prekybos ir aukštųjų technologijų įmones vienijanti verslo organizacija. LVK yra Tarptautinių prekybos rūmų (International Chamber of Commerce – ICC) oficialus atstovas Lietuvoje.

Lietuvos verslo darbdavių konfederacija – didžiausia smulkų ir vidutinį verslą atstovaujanti organizacija Lietuvoje – dauguma konfederacijos narių ( apie 80 proc. ) yra smulkaus verslo subjektai. LVDK savo veikla siekia sukurti demokratišką ir palankią verslui plėtotis aplinką šalyje.

Panašūs įrašai