Lietuvos verslo konfederacija (LVK) pozityviai vertina tai, kad Seimas po svarstymo pritarė įstatymo projektui, numatančiam dabar galiojančio Investicijų įstatymo pakeitimus ir papildymus. LVK nuomone, Seimas neturėtų delsti galutinai priimant minėtus pakeitimus.

Kartu LVK kelia klausimą, ar įstaigos, kurias valstybė įgaliojo vykdyti investicijų projektų koordinavimą, kontrolę bei konsultavimą, iš tiesų efektyviai atlieka savo užduotis.

Projekte, kuriam Seimas pritarė, greta kitų pataisų numatytas Investicijų įstatymo 12 str. išplėtimas: valstybė mokesčių lengvatomis bei kitomis priemonėmis skatina investavimą, kada investuojant sukuriama ne mažiau kaip 20 darbo vietų, jos išlaikomos ne mažiau 3 metų, ir kiekvieno įdarbinto asmens vidutinis darbo užmokestis tais metais būna ne mažesnis kaip Lietuvos statistikos departamento skelbiamas tų metų vidutinis mėnesinis  darbo užmokestis šalies ūkyje.

LVK yra ne kartą reiškusi nuomonę, kad valstybė privalo įstatymais užtikrinti minimalią darbuotojų socialinę ir finansinę apsaugą.

„Jeigu darbdavys negali mokėti darbuotojui bent 1000 litų algos darbuotojui, tai kažkas, matyt, yra negerai arba su jo verslu, verslo niša, arba su jo verslo etika ir kultūra, arba tada tikriausiai mokama „juodais“ pinigais,“ – sako LVK prezidentas Valdas Sutkus.

Panašūs įrašai