LAWIN advokatų kontorai tęsiant verslo plėtrą, nuo 2012 m.
spalio 1 d. komandos gretas papildys du nauji ekspertai – advokatai Ema
Būtėnienė ir Tomas Šliogeris, kurie iki šiol dirbo savo advokatų kontoroje
„Šliogeris, Būtėnienė ir partneriai“. Naujieji LAWIN komandos nariai
specializuojasi aplinkosaugos teisės srityje, todėl jų kompetencija ir sukaupta
patirtis prisidės prie LAWIN turto ir aplinkosaugos praktikos grupės Vilniuje
pajėgų stiprinimo bei teikiamų paslaugų plėtros.

Ema Būtėnienė ir Tomas Šliogeris jau daugiau nei penkiolika
metų specializuojasi aplinkos apsaugos teisės srityje ir turi išskirtinę
kompetenciją mokesčių už aplinkos taršą, atliekų tvarkymo, poveikio aplinkai
vertinimo, žemės gelmių išteklių naudojimo, žalos aplinkai atlyginimo, klimato
kaitos, teritorijų, statybų planavimo, taip pat taršos ir integruotos
prevencijos bei kitose aplinkosaugos srityse. Advokatai sėkmingai atstovauja
klientus teismuose dėl baudų ir kitų administracinių-teisinių priemonių taikymo
už aplinkosaugos pažeidimus. Naujieji LAWIN komandos nariai taip pat aktyviai
dalyvauja rengiant galimybių ir kitokio pobūdžio studijas, susijusias su
atliekų tvarkymu, daugiabučių namų renovacija, viešojo sektoriaus
administraciniais gebėjimais, ES teisės įgyvendinimu Lietuvoje, yra vedę
dešimtis seminarų aplinkosaugos temomis, turi atstovavimo tarptautinėse
institucijose patirties.

„LAWIN sėkmingai plėsdama veiklą, į savo gretas pritraukė talentingus,
unikalios patirties turinčius teisininkus. Aplinkosaugos ir žemės teisės
klausimai šiuo metu itin dažnai keliami viešoms diskusijoms, gausu projektų
šiose srityse, todėl teisininkų patirtis ir kompetencija dar labiau sustiprins
LAWIN pajėgas ir teikiamų paslaugų portfelį bei neabejotinai sukurs pridėtinę
vertę mūsų klientams“, – teigia Tomas Milašauskas, LAWIN partneris, kontoros
Turto ir aplinkosaugos praktikos grupės Vilniuje vadovas.

LAWIN Turto ir aplinkosaugos praktikos grupė
ypatingai sustiprins savo pajėgas teikiant tokias paslaugas kaip Aplinkos
kokybė ir aplinkos tarša, Taršos integruotos prevencijos ir Kontrolės (TIPK)
leidimai; Mokesčiai už aplinkos taršą; Atliekų tvarkymas; Klimato kaita ir
apyvartiniai taršos leidimai (ATL); Planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimas (PAV); Žemės gelmių ištekliai ir jų eksploatavimas;
Aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė; Žalos, padarytos aplinkai, atlyginimas
ir kt.

Panašūs įrašai