Rugsėjo 24 d. BNS spaudos konferencijoje Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) prezidentas Valdas Sutkus pristatė pasiūlymus Seimo rinkimuose dalyvaujančioms politinėms partijoms.

LVK vienija 18 Lietuvos verslo
asociacijų, daugiau nei 1500 šalies įmonių, kurios visumoje sukuria virš 20
proc. šalies bendrojo vidaus produkto.

LVK pasiūlymai, į kuriuos raginama
atsižvelgti rengiant naujos Vyriausybės programą,  išdėstyti 10 skyrių
dokumente, apimančiame aktualius verslui dalykus; tarp jų – verslo ir valstybės
partnerystė, finansų tvarumas ir mokesčių pagrįstumas, užimtumas, elektronines
paslaugos, eksporto skatinimas.

Kalbėdamas apie partnerystę su valstybe, V.Sutkus pabrėžė būtinybę įtraukti
socialinius-ekonominius partnerius į valstybės strategijų,  programų,
priemonių, teisės aktų, rengimą.

„Daugelis dabartinės Vyriausybė
sprendimų neįgyvendinta, kadangi nebuvo pakankamo socialinio dialogo, nebuvo
vertinami santykiai su socialiniais partneriais”, – sakė LVK prezidentas.

Jis atkreipė dėmesį į dabartinės
Vyriausybės neįvykdytą programinį įsipareigojimą reformuojant Trišalę tarybą
įsteigti Nacionalinę socialinę ekonominę tarybą, kuri būtų sudaryta lygiateisės
partnerystės pagrindu ir aprėptų valdžią, darbdavius, profsąjungas, plačiau
apimtų nevyriausybines organizacijas.

LVK požiūriu, yra tikslinga ne
rečiau kaip kartą per ketvirtį rengti valstybės institucijų vadovų, atsakingų
atstovų, specialistų susitikimus su socialiniais-ekonominiais partneriais. Taip
pat pageidautina LR Ministro Pirmininko potvarkiu sudaryti darbo grupę verslo
objektyvios reputacijos aktualijoms, darbo vietų ir darbo santykių kūrimo bei
modernizavimo iniciatyvoms nagrinėti.

Atsižvelgiant į plačiai paplitusį
valstybės ir verslo funkcijų dubliavimą, LVK siūlo skirti vienodą valstybės
finansavimą valstybinėms ir nevalstybinėms švietimo, mokslo, medicinos,
informacinių technologijų bei kitoms įstaigoms bei įmonėms.

V.Sutkus pabrėžė, kad viešojo
administravimo srityje pageidautina revizuoti esamas, valstybės institucijų
patvirtintas, verslo veiklai aktualias strategijas, programas ir, taupant
valstybės lėšas, atsisakyti neveiksmingų, neefektyvių, verslo veiklas
dubliuojančių, strategijų bei programų.

LVK prezidentas taip pat ragino
užbaigti rengti Nemokumo (įmonių, fizinių asmenų bankroto) koncepciją ir
priimti šį procesą reglamentuojančius teisės aktus, taip pat sukurti bendrą
Baltijos šalių skolininkų registrą, kuris sudarytų galimybes išieškoti skolas
iš skolininkų, laikančių lėšas užsienio bankuose.

Verslo savivaldos srityje LVK siūlo
įsteigti Verslo tarybą, kuri, vadovaudamasi Lietuvos ūkio politikos,
Nacionalinės pažangos programos prioritetais ir kitais šalies strateginiais
dokumentais, sudarytų sąlygas įvairiapusei verslo plėtrai, užtikrintų racionalų
ir pagrįstą ES paramos ir valstybės skirstomų lėšų panaudojimą.


 

 

Visus Lietuvos verslo konfederacijos pasiūlymus politinėms partijoms galite rasti ČIA .

Panašūs įrašai