Lietuvos
kaime mažėjant galimybių įsidarbinti žemės ūkyje, didėjant nuolatiniam
struktūriniam nedarbui, ES per Nacionalinę mokėjimo agentūrą (NMA) remia
veiklą, alternatyvią žemės ūkiui.
Tai
vykdoma  pagal priemones „Perėjimas prie
ne žemės ūkio veiklos“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir kt.

Parama tokiai
veiklai aptarta NMA surengtoje apskritojo stalo diskusijoje. Joje dalyvavo NMA
socialinių partnerių – Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) ir „Lietuvos
kreditų unijos“ atstovai.
Apžvelgta Lietuvos kaimo plėtros
2007-2013 m. programa, taip pat 2014-2020 m. programinio laikotarpio
perspektyva.

NMA
direktoriaus Sauliaus Silicko teigimu, dabartinė paramos ne žemės ūkio veiklai
būklė netenkina nei agentūros, nei visuomenės, nors pagal kitokių projektų
vykdymą NMA rodikliai labai geri. Pasak S.Silicko, viena iš svarbiausių paramos
ne žemės ūkio veiklai problemų – projektai, kurių įgyvendinimas kelia pagrįstas
abejones. Jie atsiranda dėl šabloninių verslo planų, nesugebėjimo laikytis jau
patvirtinto projekto grafiko.  NMA
direktoriaus teigimu, verslo idėjos dažnai ne iki galo apgalvojamos, todėl
alternatyvų žemės ūkiui ieškantiems gyventojams būtina mokytis verslumo,
ekonomikos pagrindų.

LVK
prezidentas Valdas Sutkus pozityviai įvertino NMA indėlį remiant alternatyvią
žemės ūkiui veiklą kaime.

 „LVK, aukštųjų technologijų, prekybos ir
paslaugų įmones vienijanti konfederacija, mano, kad partnerystė su NMA gali būti
naudinga, tobulinant vadybos ir verslumo įgūdžius kaime, kadangi čia kaip ir
kiekvienoje verslo sferoje reikia inovacijų, aukštųjų technologijų, naujų
rinkodaros dalykų“, – sakė V.Sutkus. Jo teigimu, LVK ir NMA gali vaisingai
bendradarbiauti, skatinant jaunimo verslumą.

NMA
direktoriaus nuomone, LVK ir NMA gali būti geri partneriai gerinant ES paramos
administravimą, ieškant kelių, kaip kaime plėtoti ne žemės ūkio verslus.

S.
Silickas supažindino, kokiu mastu įsisavinama parama tokio pobūdžio veikloms. NMA
duomenimis, iš 2007-2013 m. patvirtintos 482 mln. Lt paramos šiuo metu  išmokėta 159 mln. (33 proc.). Anot jo,
paramos alternatyviai žemės ūkio veiklai įsisavinimas vyksta vangiai.

LVK
generalinio direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Jankauskas diskusijose teigė,
kad LVK viena iš svarbiausių kaimo problemų laiko jaunimo įdarbinimo dalykus.
Jis papasakojo apie LVK rengiamus jaunimo verslumo ugdymo projektus, kalbėjo
apie LVK narių galimybės kuriant kaime elektroninių paslaugų infrastruktūrą –
pavyzdžiui, patikimų draudikų duomenų bazę.

LVK yra
aktyviai įsitraukusi į ES struktūrinių fondų ir Lietuvos valstybės lėšomis
finansuojamų programų bei projektų planavimą, rengimą ir įgyvendinimą.

LVK nuolat
inicijuoja už ES paramą atsakingų valstybės institucijų ir socialinių –
ekonominių partnerių susitikimus.  Tuo
siekiama administravimo sistemos harmonizavimo, sklandesnio projektų vykdymo,
sudėtingų projektų finansavimo schemų paprastinimo, lankstesnių sąlygų
pareiškėjams įgyvendinimo.

S.Silicko
nuomone, LVK vaidmuo itin svarbus siekiant įdarbinti kuo daugiau kaimo
gyventojų pažangiose įmonėse, veikiančiose kaimo vietovėse.

„Lietuvos
kreditų unijos“ atstovai pasidalijo nuomone apie NMA projektų kreditavimą,
galimybę paskolų teikimo procedūras padaryti mažiau sudėtingas. Diskusijos
dalyviai atkreipė dėmesį į būtinybę supaprastinti dokumentaciją, suvienodinti
ataskaitų formas pagal skirtingas remiamas priemones.

Pristatant  2014-2020 m. programinio laikotarpio
perspektyvą, NMA atstovai pabrėžė bendradarbiavimo su socialiniais partneriais
svarbą. Jie daug dėmesio skyrė agentūros elektroninėms paslaugoms ir jų
plėtrai. Pagal NMA paslaugų skaitmenizavimo projektą, klientai galės tvarkyti
elektroniškai apie 700 iš 800 NMA dokumentų. Planuojama, kad 2014 m. prieigos prie
visų administravimo paslaugų bus sutelktos viename interneto portale – nuo tų
metų visas paraiškas bus galima pateikti elektroniniu būdu.

Diskusijoje
buvo konstatuota, kad socialinius partnerius būtina aktyviau įtraukti į Finansų
ministerijos koordinuojamą tarpinstitucinę darbo grupė, kuriančią bendrą visų
sektorių paramos politikos strategiją 2014-2020 m.

„Manau, jog,
dalyvaudami šios grupės darbe, mes iš tiesų turėsime gerų pasiūlymų –
elektroninių paslaugų dalykai mūsų konfederacijos nariams labai svarbūs.
Bendradarbiavimas gali būti vaisingas tiek plačiąja prasme, kadangi NMA
rūpinasi administracinių paslaugų skaitmenizavimu, tiek siauresne prasme, nes
daug LVK narių dirba informacinių technologijų srityje”, – teigė LVK
prezidentas V. Sutkus.

Panašūs įrašai