Ruošiantis Tarptautinės antikorupcijos dienos minėjimui, Lietuvos verslo konfederacija (LVK) kartu su Ūkio ministerija skelbia antikorupcinių verslo iniciatyvų atranką. Apdovanojimų už antikorupcines verslo iniciatyvas tikslas – pagerbti ir paskatinti asmenis ir įmones aktyviai ir rezultatyviai veikiančias korupcijos versle prevencijos srityje, skatinti aktyvesnį verslo visuomenės dalyvavimą antikorupcinėje veikloje. Atrinktų iniciatyvų iniciatoriai bus apdovanoti atsakingų valstybinių institucijų prizais Lietuvos Respublikos Vyriausybėje organizuojamame Tarptautinės antikorupcijos dienos minėjime.

„Džiugu, kad mūsų iniciatyva įgauna platesnį mąstą. Šiemet jai pritarė ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė, o Ūkio ministerija inicijavo antikorupcinių verslo iniciatyvų atranką bei apdovanojimus. Suvienytomis pastangomis sieksime kuo aktyviau įtraukti verslo visuomenę į korupcijos prevencijos procesus. Lietuvos korupcijos žemėlapio tyrimas rodo, kad beveik trečdalis verslininkų yra pasiruošę įsitraukti į antikorupcines iniciatyvas, todėl svarbu išnaudoti šį verslininkų potencialą, nes šiuo metu gerųjų skaidrumo pavyzdžių trūksta. Kviečiame verslininkus, įmones, fizinius asmenis aktyviai dalyvauti atrankoje ir teikti savo vykdomus projektus, renginius, tyrimus ar kitokias iniciatyvas, skirtas korupcijos prevencijai“, – sako Valdas Sutkus, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas.

„Skatindama verslumą, Ūkio ministerija pabrėžia, kad tik sąžiningas, atsakingas ir pagarba paremtas verslas gali drąsiai ir laisvai kurti ir augti.  Tai, kad vis daugiau įmonių supranta ir palaiko skaidraus verslo iniciatyvą, leidžia tikėtis, kad verslo aplinka keičiasi. Finansiniai įmonės rodikliai labai svarbu, tačiau pasitikėjimas ir atsakomybė tampa taip pat vienais svarbiausių sėkmingo verslo variklių,“ – sako Rimantas Žylius, ūkio ministras.

Antikorupcinių verslo iniciatyvų paraiškas Ūkio ministerijai galima pateikti iki š.m. spalio 24 dienos. Jose turėtų būti pristatoma 2012 metais vykdytas ar vykdomas antikorupcinės verslo iniciatyvos projektas. Paraiškas siųskite el.p. raminta.krulikauskiene@ukmin.lt.

Paraiškos forma
„Antikorupcinės verslo iniciatyvos 2012“ praktinis vadovas
, kuriame pateikiama informacija apie reikalavimus ir vertinimo kriterijus.   

Dėl papildomos informacijos apie atrankas prašome kreiptis į Ūkio ministerijos Smulkaus ir vidutinio verslo departamento Smulkaus ir vidutinio verslo politikos skyriaus vedėją Ramintą Krulikauskienę (tel. 8 706 64617, el. p. raminta.krulikauskiene@ukmin.lt) arba šio skyriaus vyriausiąją specialistę Indrę Andrijauskienę (tel. 8 706 64770, el. p. indre.andrijauskiene@ukmin.lt)

2005 metais Jungtinių Tautų iniciatyva gruodžio 9 diena buvo paskelbta Tarptautine antikorupcijos diena. Lietuvos verslo konfederacija nuo 2006 metų kasmet mini šią dieną, organizuodama spaudos konferencijas ir kartu su kitomis organizacijomis-partnerėmis išsako verslo visuomenės nuomonę apie korupcijos situaciją šalyje ir valdžios vykdomas antikorupcijos priemones bei jų efektyvumą. 2007 metais Lietuvos verslo konfederacija organizavo  diskusiją Prezidentūroje, kur visos atsakingos institucijos dalijosi savo patirtimi, atliktais darbais bei problemomis telkiant plačiąją ir verslo visuomenę koordinuotiems veiksmams korupcijos prevencijai.  

Lietuvos verslo konfederacija yra Tarptautinių prekybos rūmų ICC oficialus atstovas Lietuvoje. ICC – tai vienintelė organizacija pasaulyje, kurios įsteigta Korporatyvinės atsakomybės ir antikorupcijos komisija yra parengusi Kovos su korupcija taisykles. LVK skatina savo narius, partnerius ir visą verslo visuomenę taikyti šias nuostatas savo veikloje.

Panašūs įrašai