Ruošiantis Tarptautinės antikorupcijos dienos minėjimui, Lietuvos verslo
konfederacija (LVK) kartu su Ūkio ministerija skelbia antikorupcinių
verslo iniciatyvų atranką. Apdovanojimų už antikorupcines verslo
iniciatyvas tikslas – pagerbti ir paskatinti asmenis ir įmones aktyviai
ir rezultatyviai veikiančias korupcijos versle prevencijos srityje,
skatinti aktyvesnį verslo visuomenės dalyvavimą antikorupcinėje
veikloje. Atrinktų iniciatyvų iniciatoriai bus apdovanoti atsakingų
valstybinių institucijų prizais Lietuvos Respublikos Vyriausybėje
organizuojamame Tarptautinės antikorupcijos dienos minėjime.

Antikorupcinių verslo iniciatyvų paraiškas Ūkio ministerijai galima pateikti iki š.m. spalio 24 dienos.
Jose turėtų būti pristatoma 2012 metais vykdytas ar vykdomas
antikorupcinės verslo iniciatyvos projektas. Paraiškas siųskite el.p. raminta.krulikauskiene@ukmin.lt.

Paraiškos forma
„Antikorupcinės verslo iniciatyvos 2012“ praktinis vadovas
, kuriame pateikiama informacija apie reikalavimus ir vertinimo kriterijus.   

Dėl papildomos informacijos apie atrankas prašome kreiptis į Ūkio
ministerijos Smulkaus ir vidutinio verslo departamento Smulkaus ir
vidutinio verslo politikos skyriaus vedėją Ramintą Krulikauskienę (tel. 8
706 64617, el. p. raminta.krulikauskiene@ukmin.lt) arba šio skyriaus
vyriausiąją specialistę Indrę Andrijauskienę (tel. 8 706 64770, el. p.
indre.andrijauskiene@ukmin.lt)


2005 metais Jungtinių Tautų iniciatyva gruodžio 9 diena buvo paskelbta
Tarptautine antikorupcijos diena. Lietuvos verslo konfederacija nuo 2006
metų kasmet mini šią dieną, organizuodama spaudos konferencijas ir
kartu su kitomis organizacijomis-partnerėmis išsako verslo visuomenės
nuomonę apie korupcijos situaciją šalyje ir valdžios vykdomas
antikorupcijos priemones bei jų efektyvumą. 2007 metais Lietuvos verslo
konfederacija organizavo  diskusiją Prezidentūroje, kur visos atsakingos
institucijos dalijosi savo patirtimi, atliktais darbais bei problemomis
telkiant plačiąją ir verslo visuomenę koordinuotiems veiksmams
korupcijos prevencijai.  

Lietuvos verslo konfederacija yra Tarptautinių prekybos rūmų ICC
oficialus atstovas Lietuvoje. ICC – tai vienintelė organizacija
pasaulyje, kurios įsteigta Korporatyvinės atsakomybės ir antikorupcijos
komisija yra parengusi Kovos su korupcija taisykles. LVK skatina savo
narius, partnerius ir visą verslo visuomenę taikyti šias nuostatas savo
veikloje.

Panašūs įrašai