Šiandien Lietuvos verslo konfederacija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Šia sutartimi šalys įsipareigoja
dirbti drauge, skatinant ekonominę ir socialinę Lietuvos pažangą, palaikant
socialinę santarvę, sprendžiant visuomenei ir verslui aktualias problemas.

Lietuvos verslo konfederacija
nuolat pasisako už tai, kad asocijuotos verslo struktūros taptų svarbiu
socialiniu partneriu valdžios institucijoms. Šios bendradarbiavimo sutarties
pasirašymas – svarbus žingsnis plėtojant socialinę partnerystę. Verslas yra
pagrindinis darbo vietų kūrėjas, mokesčių mokėtojas ir visuomenės gerovės užtikrintojas,
tad norime aktyviai dalyvauti procesuose, nulemiančiuose šalies socialinį –
ekonominį gyvenimą“, – sako Valdas Sutkus, Lietuvos verslo konfederacijos
prezidentas.

Sutartyje
numatoma skatinti investicijas į žmogiškąjį kapitalą, formuoti konstruktyvų
požiūrį į verslą ir verslininką, kaip svarbų socialinį partnerį, darbdavį,
nacionalinio produkto kūrėją, mokesčių mokėtoją, atsakingą verslo plėtotoją. Taip
pat bus siekiama stiprinti darbdavių ir profsąjungų dialogą, įtvirtinant
pagarbą aktyviam, dirbančiam, kuriančiam ir mokesčius mokančiam verslui,
darbuotojui ir darbdaviui.

Šalys
taip pat numato konsultuotis aktualiais socialinės-ekonominės veiklos klausimais,
skiriant atstovus į įvairias valstybės institucijų, visuomeninių ar
tarptautinių organizacijų darbo grupes, kartu organizuoti konferencijas,
diskusijas, seminarus, kuriuose būtų aptariami visuomenei aktualūs klausimai.

Lietuvos
verslo konfederacija jau keleri metai vykdo nemažai socialinių projektų.
Daugume jų yra orientuoti į jaunimą, skatinant jaunų žmonių verslumą, sėkmingą
studentų įsitraukimą į darbo rinką. Tikimasi, kad glaudesnis bendradarbiavimas
su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskatins naujus projektus,
orientuotus į socialinės gerovės užtikrinimą.

Panašūs įrašai