Šiomis dienomis įsižiebęs skandalas dėl galimos korupcijos išduodant leidimus gyventi Lietuvoje tik patvirtina, kad šiuo metu Lietuvoje galiojantis leidimų gyventi išdavimo reglamentavimas yra netobulas ir sudaro terpę piktnaudžiavimui ir korupcijai.

„Visų pirma, šešių mėnesių terminas leidimo gyventi išdavimui yra akivaizdžiai per ilgas ir jis netgi gali būti pratęstas dar trims mėnesiams. Palyginimui, kaimyninėse šalyse terminai tokių leidimų išdavimui yra kur kas trumpesni: Latvijoje maksimalus terminas yra 30 dienų (tam tikrais atvejais leidimas gali būti išduotas skubos tvarka per 5 darbo dienas), o Estijoje – 2 mėnesiai“,  – teigia Laimonas Skibarka, Lietuvos verslo konfederacijos Komercinės teisės ir praktikos komisijos pirmininkas.

„Nieko nuostabaus, kad galiojant tokiems ilgiems terminams atsiranda asmenų, kuriems leidimo gyventi prireikia greičiau, o tai yra chrestomatinis atvejis biurokratiniam piktnaudžiavimui ir korupcijai. Mes siūlome tobulinti leidimų gyventi išdavimo tvarką ir tokiu būdu gerinti verslo aplinką Lietuvoje“, – komentuoja Algimantas Akstinas, Lietuvos verslo konfederacijos generalinis direktorius.

Kita esminė problema yra ta, kad netikrinama, ar įmonės, kurių pagrindu prašoma leidimų gyventi, nėra fiktyvios. Pavyzdžiui, šiuo metu siekiant gauti leidimą gyventi Lietuvoje pakanka įsteigti  Lietuvoje bet kokią įmonę ir užsiregistruoti jos vadovu. Tuo tarpu nėra jokių reikalavimų, susijusių su tokių įmonių vykdoma ar planuojama veikla, apyvarta ir pan. Tai sudaro sąlygas piktnaudžiauti leidimų išdavimo sistema – leidimą gyventi Lietuvoje praktiškai galima gauti įsteigus įmonę, kuri realiai nevykdo ir net neplanuoja vykdyti jokios veiklos.

Pernai Estijoje kilo panašus korupcijos skandalas, kai keletas politikų už mokestį padėjo turtingiems Rusijos piliečiams gauti leidimus gyventi Estijoje. Po šio skandalo buvo pakeisti leidimų gyventi išdavimą reglamentuojantys įstatymai, nustatant kontrolinius reikalavimus įmonėms, kurių pagrindu prašoma išduoti leidimą.

„Lietuvos įstatymų leidėjai turėtų padaryti atitinkamas išvadas bei pasimokyti iš panašios patirties kaimyninėse šalyse. Dabar yra pats laikas tobulinti leidimų gyventi Lietuvoje išdavimo reguliavimą ir, svarbiausia, sutrumpinti leidimų išdavimo terminus bei sustiprinti fiktyvių įmonių naudojimo prevenciją. Geresnis reguliavimas ne tik sudarytų palankesnes sąlygas sąžiningam verslui, bet ir sumažintų piktnaudžiavimo ir korupcijos galimybes atsakingose institucijose“, – komentuoja Laimonas Skibarka.

Panašūs įrašai