Lietuvos verslo
konfederacijos vadovai lapkričio 29 d. susitiko su kadenciją baigiančiu
Teisingumo ministru Remigijum Šimašium. Susitikimo metu aptarti per kadenciją
nuveikti darbai, LVK vadovai padėkojo p. Šimašiui už geranorišką
bendradarbiavimą.

LVK nuomone,
labiausiai sveikintina Teisingumo ministerijos kartu su Ūkio ministerija
vykdyta verslo priežiūros institucijų pertvarka ir verslo patikros procesų
tobulinimas: viešai skelbiami kontroliniai klausimynai, vienodas ir adekvatus
mažareikšmių teisės aktų reikalavimų pažeidimų vertinimas, „Dviejų datų“
taisyklės teisės aktų keitimui įvedimas, deklaracijos dėl pirmųjų verslo metų
taikymas.

Taip pat paminėta
gera praktika visus siūlomus teisės aktų pakeitimus skelbti viešai, ministerijų
tinklapiuose, dar prieš prasidedant jų svarstymams.

Ministrui įteikta
padėka už glaudų bendradarbiavimą sprendžiant verslui aktualius klausimus.  

Panašūs įrašai