Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) prezidentas Valdas Sutkus, susitikęs su Seimo Pirmininku V. Gedvilu akcentavo, kad valdžios ir verslo santykiuose turi įsigalioti kertinis principas – partnerystė.  Tam pritarė ir Seimo Pirmininkas, pabrėždamas, kad vienas pagrindinių naujosios koalicijos darbo principų yra dialogas ir bendradarbiavimas. P. Gedvilas pažadėjo, kad Seimo komitetų pirmininkai palaikys aktyvų dialogą su verslo organizacijomis, siekiant gaivinti šalies verslą, ypatingą dėmesį skiriant sritims, kuriančioms didelę pridėtinę vertę.

V. Sutkus su Seimo Pirmininku susitiko po Lietuvos verslo konfederacijos Seime organizuotos konferencijos „Valstybė ir verslas: konkurentai ar partneriai?“. Jis p. Gedvilui įteikė Lietuvos verslo konfederacijos narių parengtą pasiūlymų paketą, kaip sumažinus valstybės konkuravimą su verslu, sukurti naujų darbo vietų ir papildyti valstybės biudžetą.

V. Sutkus akcentavo problemas švietimo bei sveikatos priežiūros srityse. Pasak Lietuvos verslo konfederacijos prezidento, aukštųjų mokyklų vertinimas šiuo metu pritaikytas valstybinėms, bet ne privačioms švietimo įstaigoms. Sveikatos priežiūros srityje, V. Sutkaus nuomone, pažeidžiami sąžiningos konkurencijos principai, kadangi valstybės institucijos diskriminuoja privačius paslaugų teikėjus skirstant ES struktūrinių fondų paramą, valstybės investicijų programos lėšas. Susitikimo metu sutarta, kad valstybė, bendradarbiaudama su verslu, formuos užsakymus aukštosioms mokyklos, kokių specialistų rinkai reikia. Taip bus siekiama mažinti jaunimo nedarbą bei tam tikrų sričių specialistų trūkumą.

Susitikimo metu aptarti ir kiti aktualūs klausimai. V. Sutkus pabrėžė, kad Lietuvos verslo konfederacija remia MMA didinimą iki 1000 litų. Jis taip pat ypatingai akcentavo ydingą viešųjų pirkimų praktiką, kuomet didžioji dalis, šiuo metu net 96 proc. visų viešųjų pirkimų, vykdomi taikant mažiausios kainos kriterijų. „Mažiausią kainą konkursuose gali pasiūlyti įmonės, turinčios mažiausius kaštus, dažniausiai tai reiškia, kad jos moka atlyginimus vokeliuose ir „taupo“ nemokėdamos mokesčių. Todėl tokia viešųjų pirkimų tvarka skatina šešėlinę ekonomiką. Būtina keisti viešųjų pirkimų atrankos kriterijus tarp svarbiausių kriterijų įtvirtinant vidutinio darbo užmokesčio konkurse dalyvaujančios įmonės darbuotojams mokėjimą.“, – sako V. Sutkus.  

Panašūs įrašai