Lietuvos verslo
konfederacijoje gruodžio 5 d. lankėsi Andrius Kubilius, kuris susitiko su
konfederacijos prezidiumo nariais, komisijų pirmininkais ir direkcija.

Premjeras
akcentavo Nacionalinio susitarimo, kurį 2009 m. pasirašė ir Lietuvos verslo
konfederacija, svarbą. Anot jo, dialogas tarp verslo ir valdžios yra būtinas,
ypač sudėtingomis ekonomikos sąlygomis. p. Kubilius pasidžiaugė, kad LVK per
visą 15-osios vyriausybės kadenciją rodė socialinį aktyvumą ir dalyvavo
svarbiuose procesuose.

p. Kubilius taip
pat palinkėjo Konfederacijai aktyviai bendradarbiauti su nauja valdžia, kad
pradėti darbai būtų tęsiami. Jo manymu, būtinos vieningos pastangos rezultatams
pasiekti.

LVK vadovai
padėkojo Vyriausybės vadovui už bendradarbiavimą ir linkėjo tolimesnio
geranoriško požiūrio į verslo bendruomenę dirbant Seime.

Ministrui Pirmininkui įteikta padėka.

Panašūs įrašai