Lietuvos verslo
konfederacijos vadovai gruodžio 5 d. susitiko su kadenciją baigiančiu
Socialinės apsaugos ir darbo ministru Donatu Jankausku ir ministerijos
Kancleriu Alvydu Puodžiuku. Susitikimo metu LVK vadovai akcentavo itin
geranorišką ir glaudų tarpusavio bendradarbiavimą. SADM vadovai visuomet
įsiklausydavo į verslo pasiūlymus, kaip efektyvinti iš ES fondų lėšų
finansuojamų projektų administravimą, ypač žmogiškųjų išteklių tobulinimo,
bedarbystės mažinimo srityse. 2012 metais SADM ir LVK yra pasirašiusios
bendradarbiavimo sutartį.

Taip pat aptarta
„Sodros“ ir Darbo biržos reformos būtinybė, Ministras minėjo poreikį
išvalstybinti kai kurias šių įstaigų teikiamas paslaugas.

LVK vadovai ir p.
Jankauskas apsikeitė oficialiomis padėkomis už efektyvų ir geranorišką
bendradarbiavimą.

Panašūs įrašai