Šiandien Lietuvos verslo konfederacija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su VšĮ „Investuok Lietuvoje“. Šia sutartimi šalys įsipareigoja dirbti drauge šalies žinomumo, ekonomikos stiprinimo, investicinio patrauklumo, tiesioginių investicijų skatinimo, Lietuvos įmonių konkurencingumo didinimo srityse.

LVK akcentuoja esminį principą dirbant su valstybinėmis institucijomis – socialinę partnerystę ir dialogą. Tam pritaria ir „Investuok Lietuvoje“ generalinė direktorė Milda Dargužaitė, teigdama, kad suvienijus jėgas su verslu, galima daug efektyviau pristatinėti Lietuvą užsienyje bei profesionaliai konsultuoti potencialius investuotojus.

LVK kartu su „Investuok Lietuvoje“ bendradarbiaus planuojant rinkodaros  veiksmus  užsienyje,  kad  būtų  pristatytos šalies ekonomikos potencialas, investicijų Lietuvoje galimybės. Organizacijos kartu organizuos verslo misijas į užsienio šalis bei renginius atvykstančioms užsienio investuotojų delegacijoms Lietuvoje.

Planuojama kurti platformą, kurioje greitai ir efektyviai būtų keičiamasi informacija apie investicinius projektus Lietuvoje, skatinamas bendravimas ir bendradarbiavimas tarp įvairių sričių verslo konsultantų, kurie prisidėtų prie sėkmingo investicijų pritraukimo į šalį.

Panašūs įrašai