Lietuvos verslo konfederacija kviečia siūlyti kandidatus kasmetinėms „Partnerystės lyderio“ ir „Verslo ambasadoriaus“ nominacijoms. Įmones ir organizacijas taip pat kviečiame teikti paraiškas ,,Socialiai atsakingo verslo" apdovanojimui.
Kandidatų siūlymai ir paraiškos priimami iki vasario 11 d. Iškilmingas apdovanojimų vakaras vyks pirmąją kovo savaitę (data bus patikslinta).

 

„Partnerystės lyderis“
Apdovanojimas skiriamas asmeniui, kuris aktyviai siekia abipusiai naudingo ir skaidraus valdžios ir verslo bendradarbiavimo, savo veikla prisideda prie palankesnių sąlygų verslui kūrimo, Lietuvos ekonominės ir politinės galios stiprinimo.
Suteikiant „Partnerystės lyderio“ vardą siekiama:
• skatinti šalies vadovų, politikų, valstybinių institucijų ir ekspertų bendradarbiavimą su šalies verslo visuomene;
• žadinti norą gerai atlikti savo pareigas, prisiimti atsakomybę už savo sprendimus;
• skatinti verslo ir visos visuomenės pilietinį aktyvumą.
Daugiau informacijos apie nominaciją
Siūlykite kandidatą

„Verslo ambasadorius“  
Apdovanojimas skiriamas už aktyvų Lietuvos ir užsienio verslo partnerystės skatinimą.
Nominanto vertinimo kriterijai:
• Lietuvos ekonominių interesų atstovavimas, Lietuvos verslo žinomumo didinimas užsienyje;
• iniciatyva stiprinant ir skatinant verslo ryšius su šalies, kurioje atstovaujama Lietuvai, rinka;  
• aktyvi pagalba ir parama užmezgant abipusius verslo ryšius, organizuojant verslo misijas;
• reali pagalba įgyvendinant konkrečius Lietuvos verslo plėtros užsienyje projektus, ieškant verslo partnerių, pritraukiant užsienio investicijas.
Daugiau informacijos apie nominaciją
Siūlykite kandidatą

„Socialiai atsakingas verslas“
Pagrindinis nominacijos tikslas – skatinti socialinės atsakomybės principų taikymą verslo praktikoje, didinti socialiai atsakingos veiklos žinomumą visuomenėje ir aktualizuoti jos naudą valstybei.
Nominanto vertinimo kriterijai:
• už aktyvų socialinės problemos išryškinimą ir efektyvų problemos sprendimą,
• už originalumą sprendžiant socialinę problemą,  
• už realią pagalbą Lietuvos bendruomenėms ar socialinėms grupėms, sprendžiant aktualią problemą,
• už atviros, bendruomeniškos visuomenės propagavimą Lietuvoje.
Daugiau informacijos apie nominaciją
Užpildykite paraiškos formą   

Daugiau informacijos:
Kristina Lukošiūtė
Korporatyvinių reikalų direktorė
tel. 8 (5) 212 1111, el.p. kristina@lvk.lt 

Panašūs įrašai