Lietuvos verslo konfederacija (LVK) Vyriausybės programai buvo pateikusi 55 pasiūlymus iš 10 sričių. Į XVI Vyriausybės programą buvo įtraukta beveik pusė – 23 LVK pasiūlymai. Vienas jų – minimalios mėnesinės algos padidinimas – jau įgyvendintas nuo š. m. sausio 1 d. Kitą savaitę LVK pradeda susitikimus su naujai paskirtais ministrais, siekdama ir toliau aktyvinti dialogą tarp verslo ir valdžios atstovų.  

Lietuvos verslo konfederacija savo pasiūlymus būsimai Vyriausybės programai pateikė dar prieš rinkimus, pradėjusi susitikimus su rinkimuose dalyvaujančių partijų atstovais. Pasiūlymai apėmė dešimt sričių: verslo ir valdžios partnerystę; verslo reputacijos gerinimą; valstybės nekonkuravimą su verslu; verslo savivaldą; viešąjį administravimą; finansus bei mokesčius; teisėkūrą; gyventojų užimtumą; e-paslaugas; eksporto skatinimą.

Į Vyriausybės programą įtrauktas siekis plėtoti viešosios ir privačiosios iniciatyvos partnerystę ir socialinį dialogą, įtraukti asocijuotas verslo struktūras į svarbių valstybės klausimų sprendimą. Deklaruojamas tikslas atkurti pasitikėjimą tarp verslo ir valdžios subjektų, gerinti verslo aplinką. Vyriausybė žada pertvarkyti Vyriausybės įstaigų tinklą taip, kad būtų taupomos valstybės biudžeto lėšos, užtikrinamas geresnis įstaigų bendradarbiavimas, atsisakyti perteklinių reikalavimų ir mažinti biurokratiją licencijų ir leidimų išdavimo srityse.

Vyriausybės programoje įtrauktas ir LVK nuolat akcentuojamas viešųjų pirkimų sistemos tobulinimas, prioritetą teikiant  ne mažiausios kainos, o ekonominio naudingumo kriterijui. Vyriausybė taip pat sieks plėtoti viešosios ir privačios iniciatyvos bendradarbiavimą PPP projektuose, kovoti su šešėline ekonomika, skatinti prekių ir aukštos pridėtinės vertės paslaugų eksportą, ypač į naujas rinkas, ir garantuoti eksportuojančioms įmonėms valstybės palaikymą.

Pritardamas Vyriausybės įsipareigojimui dėl minimalaus atlyginimo padidinimo, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus atkreipia dėmesį, kad Programoje ignoruojamas siūlymas įvesti Sodros įmokų „lubas“, arba panaikinti apribojimus išmokoms. „Vyriausybė deklaruoja principą, jog biudžeto deficitas turi būti įveiktas ne didinant mokesčių naštą tiems, kurie gyvena iš savo darbo, bet gaunant daugiau pajamų dėl ekonomikos skatinimo. Tai iš esmės atitinka verslo lūkesčius ir tai, ką Lietuvos verslo konfederacija prieš Seimo rinkimus išdėstė savo pasiūlymuose politinėms partijoms. Tačiau Programos teiginiai apie mokesčių sistemos progresyvumą yra neparemti progresinių mokesčių poveikio vertinimu, kuris, LVK požiūriu, yra neigiamas“, – Vyriausybės programą ir LVK pasiūlymus politinėms partijoms palygino V. Sutkus.

Daugelis į Vyriausybės programą nepatekusių pasiūlymų yra ne programinės nuostatos, o  konkrečios priemonės, tad LVK toliau sieks, kad šie konkretūs pasiūlymai patektų į numatomą parengti LRV programos prioritetinių priemonių planą.  

Jau nuo ateinančios savaitės LVK pradeda susitikimus su naujai paskirtais ministrais ir jų komandomis. Konfederacijos nariai tradiciškai domisi Vyriausybės, ministerijų veiklos prioritetais, numatomais būdais stimuliuoti ekonominę ir socialinę Lietuvos pažangą, spręsti visuomenei ir verslui aktualias problemas. Tokių susitikimų tikslas – valstybės institucijų santykiuose su verslu įtvirtinti kertinį principą – partnerystę: plėtoti dialogą ir diskutuoti verslui, visuomenei aktualiomis temomis, išsakyti ir įsiklausyti į partnerių argumentus, siekti konsensuso, rasti optimalius sprendimus ir palaikyti socialinę santarvę. LVK taip pat sieks užtikrinti, kad organizacijos pateikti pasiūlymai bei dar prieš rinkimus pasirašyto Lietuvos politinių partijų ir verslo organizacijų 2012 – 2016 metų socialinės partnerystės susitarimo punktai būtų tinkamai vykdomi.

„Prieš rinkimus pasirašytame Lietuvos politinių partijų ir verslo organizacijų socialinės partnerystės susitarime numatyta, kad bus suformuotas Susitarimo koordinavimo komitetas, kuriam ministerijos periodiškai atsiskaitys už Susitarimo veiklų ir priemonių įgyvendinimą. Lietuvos verslo konfederacija ir toliau aktyviai dirbs, kad visi susitarime numatyti punktai būtų įgyvendinami bei vykdoma jų įgyvendinimo kontrolė“, – teigia Valdas Sutkus, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas.

Panašūs įrašai