Sveikatos apsaugos ministro įregistruotos LR sveikatos draudimo įstatymo pataisos įteisintų ydingas sutarčių su ligonių kasomis sudarymo tvarkos nuostatas. LR Konkurencijos taryba bei LR Vyriausiasis administracinis teismas savo nutartyse yra aiškiai pasakęs, kad tokios nuostatos prieštarautų LR Konkurencijos įstatymui bei kitiems teisės aktams. Jeigu tokie įstatymo pakeitimai būtų priimti, tai neabejotinai neigiamai įtakotų pacientų teisę rinktis gydymo įstaigą ir gydytoją bei gauti ligonių kasų kompensacijas. Be to, šis sprendimas ribotų konkurenciją ir veiklos laisvę sveikatos priežiūros sektoriuje, didintų eiles valstybinėse gydymo įstaigose ir blogintų paslaugų prieinamumą ir kokybę. Taip susidariusią padėtį įvertino Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) Sveikatos reikalų komisijos nariai.

LVK prezidento Valdo Sutkaus nuomone, Konfederacija nuosekliai laikosi viešojo ir privataus verslo partnerystės principo, o Sveikatos apsaugos ministerijos inicijuojami įstatymai išreiškia priešingas nuostatas. „Mes siūlėme ir siūlome, kad piliečiams būtų garantuota teisė laisvai rinktis tiek valstybines, tiek privačias įmones, kurios teikia paslaugas. Valstybė turi sukurti ir palaikyti vienodas finansavimo sąlygas valstybinėms ir nevalstybinėms švietimo, mokslo, medicinos bei kitoms įstaigoms“, – sakė V. Sutkus.

„Viena iš svarbiausių komisijos užduočių – siekti, kad būtų įgyvendintas esminis sveikatos draudimo principas: paciento teisė rinktis paslaugos teikėją. Pinigai turi sekti paskui pacientą į tą medicinos įstaigą, kurioje jam faktiškai suteikiamos sveikatos priežiūros paslaugos. Kai kas dar mano, kad valstybinėse įstaigose paslaugos teikiamos nemokamai. Tai iliuzija, nes už neva nemokamas paslaugas sumoka visi mokesčių mokėtojai. Be to pacientai galėtų pasakyti, kiek iš tikrųjų kainuoja vadinama nemokama medicina neformaliais atsidėkojimais gydytojams.  Mes manome, jog būtina stiprinti privačių sveikatos priežiūros įstaigų ir valstybės institucijų savitarpio supratimą, bendradarbiavimą, partnerystę, o ne skaidyti sveikatos sistemą bei jos pacientus į valstybinius ir privačius“,  – sakė  Laimutis Paškevičius, Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos vadovas, LVK Sveikatos reikalų komisijos pirmininkas.

Jis išvardijo ir kitus posėdyje patvirtintus komisijos tikslus bei uždavinius: „Mes aktyviai kursime palankią veiklos aplinką privatiems sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams, sieksime didesnio sveikatos priežiūros sektoriaus skaidrumo ir viešumo, skatinsime Lietuvos sveikatos ir sveikatinimo paslaugų eksportą. Vis dėlto, pirmuoju numeriu įvardytas komisijos tikslas – propaguoti sveiką gyvenseną, skatinti sveikatos ugdymą, stiprinimą, ligų prevenciją ir ankstyvą diagnostiką; mažinti visuomenės sergamumą ir išvengiamą mirtingumą“ – sakė komisijos pirmininkas  .

Iš viso prie Lietuvos verslo konfederacijos veikia dešimt specializuotų komisijų: komercinės teisės ir praktikos; arbitražo; e-verslo, ITT ir intelektinės nuosavybės apsaugos; energetikos ir aplinkos; prekybos; mokesčių; transporto ir logistikos; verslo, valdžios ir visuomenės; žmogiškųjų išteklių; sveikatos reikalų. Komisijos nagrinėja savo srities aktualijas, atlieka įstatymų ir kitų norminių aktų, įtakojančių įvairias verslo sritis, analizę, teikia pastabas, pasiūlymus bei vertinimus Vyriausybei, kitoms nacionalinėms ar tarptautinėms organizacijoms.

Panašūs įrašai