Reguliarios konsultacijos su verslo organizacijomis, kaip svarbiu socialiniu partneriu, yra būtinos. Tai akcentavo Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, susitikęs su Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) atstovais. Susitikimo metu sutarta bent du kartus per metus organizuoti susitikimus su Premjeru ir jo patarėjų komanda, o LVK atstovus įtraukti į įvairias darbo grupes. Taip pat aptartos svarbiausios aktualijos – jaunimo nedarbo mažinimas, kova su šešėline ekonomika, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės (PPP) projektai, sveikatos priežiūros ir švietimo sektorių ateitis. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus pasidžiaugė, kad apie pusė Lietuvos verslo konfederacijos dar prie LR Seimo rinkimus teiktų pasiūlymų buvo įtraukta į XVI-osios Vyriausybės programą.

Kalbant apie šešėlinės ekonomikos mažinimą, Valdas Sutkus akcentavo, kad didžiausia prekių ir paslaugų pirkėja yra valstybė, todėl būtina sureguliuoti valstybės pirkimų procesus taip, kad būtų pasiektas efektyviausias rezultatas, o viešųjų pirkimų sąlygos neskatintų šešėlinio verslo. „Šiuo metu daugiau kaip 90 proc. visų viešųjų pirkimų Lietuvoje vykdomi taikant mažiausios kainos kriterijų. Tuo tarpu kitose Europos šalyse apie 75 proc. pirkimų vykdoma pagal ekonominio naudingumo kriterijų, ir tik 25 proc. orientuota į mažiausią kainą.  Mažiausią kainą konkursuose gali pasiūlyti įmonės, turinčios mažiausius kaštus ir dažniausiai tai reiškia, kad jos moka atlyginimus vokeliuose ir „taupo“ nemokėdamos mokesčių. Todėl tokia viešųjų pirkimų tvarka skatina šešėlinę ekonomiką. Būtina keisti viešųjų pirkimų tvarką tarp svarbiausių kriterijų įtvirtinant vidutinio darbo užmokesčio konkurse dalyvaujančios įmonės darbuotojams mokėjimą“, – sakė Valdas Sutkus.

Ministras Pirmininkas informavo, kad Finansų ministerijos duomenimis, šiuo metu jau galima pradėti maždaug 1 mlrd. litų vertės viešosios ir privačios partnerystės ( PPP ) projektų. Vyriausybė šiemet tikisi esminio lūžio PPP projektų srityje. A. Butkevičius išreiškė susirūpinimą integruotų mokslo, studijų ir verslo slėnių situacija. „Į šių projektų infrastruktūrą investuotos didžiulės lėšos, kai kurie jų yra jau pabaigti, tačiau jie neatitinka projekte keliamų rodiklių – neaišku kaip ta infrastruktūra bus naudojama ir kokią naudą ji atneš“, – sakė  Premjeras. LVK Prezidiumo narys prof. Vladas Bumelis paminėjo, kad vienas iš penkių – Santaros slėnis – sėkmingai funkcionuoja ir gali būti geru pavyzdžiu kitiems panašiems projektams. A. Butkevičius pažadėjo apsilankyti Santaros slėnyje ir apžiūrėti ten veikiančias įmones.

Diskutuojant apie jaunimo nedarbo problemą, Valdas Sutkus pabrėžė, kad šiuo metu vykdoma politika, kuomet darbdaviams kompensuojama jauno ir patirties neturinčio darbuotojo atlyginimo dalis, yra visiškai neveiksminga. „Tokių pašalpų dalijimas kai kuriems darbdaviams, ypač aukštos pridėtinės vertės produktus kuriančioms įmonėms, kelia šypseną. Daugelis Lietuvos IT kompanijų patys savo lėšomis apmoko ir ruošia sau specialistus. Vietoj to, kad būtų dalijami milijonai tokioms  pašalpoms, būtų daug efektyviau juos investuoti į tų sričių specialistų rengimą, kurių labiausiai trūksta“, – teigia V. Sutkus. A. Butkevičius minėjo, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra įpareigota pateikti nedarbo mažinimo, ypač akcentuojant jaunimą, gaires. Į šį procesą bus įtraukta ir Švietimo ir mokslo ministerija bei vykdomos konsultacijos su verslu dėl specialistų poreikio. Prof. V. Bumelis akcentavo, kad būtina skatinti technologinių mokslų specialistų ruošimą, nes jų Lietuvoje labai trūksta.

Aptariant sveikatos priežiūros sistemos perspektyvas, Laimutis Paškevičius, LVK Sveikatos reikalų komisijos pirmininkas pažymėjo, kad šiuo metu matomi bandymai sugrįžti prie biudžetinio finansavimo, kurio jau yra atsisakę didžioji dalis Europos valstybių, kaip neveiksmingo modelio. Dovilė Burgienė, LVK viceprezidentė pastebėjo, kad valstybinių paslaugų tiekėjai gyvena planinės ekonomikos sąlygomis. Valstybinės įstaigos turėtų konkuruoti ir tarpusavyje, ir su privačiomis įstaigomis. Valstybė turi finansuoti savo piliečius, o ne tam tikras įstaigas ir jų vadovus. Premjero nuomone, turi veikti ir privataus, ir valstybinio sektoriaus sveikatos priežiūros įmonės, o svarbiausias uždavinys – užtikrinti skaidrų lėšų panaudojimą ir atskaitomumą.

Mykolas Katkus, LVK komisijos „Verslas, valdžia ir visuomenė“ pirmininkas paragino Premjerą daugiau dėmesio skirti Lietuvos įvaizdžio formavimui. „Po nesėkmingo bandymo tapti „Drąsia šalimi“ buvusi Vyriausybė nedarė nieko dėl šalies įvaizdžio kūrimo. Ir mūsų verslui, ir visai ekonomikai itin svarbu, kaip mes prisistatome pasauliui“, – sakė M. Katkus. A.Butkevičius patikino, kad šiam klausimui bus skiriamas didesnis dėmesys, inicijuojamos diskusijos darbo grupėse.

Šią savaitę Lietuvos verslo konfederacijos atstovai taip pat susitiko su Susisiekimo, Aplinkos bei Švietimo ir mokslo ministrais. Kitą savaitę susitikimų ciklas su Vyriausybės kabineto nariais ir Seimo komitetų pirmininkais bus tęsiamas.

Panašūs įrašai