Lietuvos verslo konfederacija kartu su "Verslo žiniomis" bei advokatų
kontora SORAINEN rengia konferenciją apie konkurencijos pažeidimus ir jų
prevenciją.


 

Organizatoriai:                  Partneris:

                   Vieta:
Viešbutis „Crowne Plaza“, M.K Čiurlionio g. 84, Vilnius

Data:
2013 m. balandžio 5 d.

Laikas:
9.00 – 16.50

Konferencija skirta
apžvelgti bei įvertinti konkurencijos laisvės ribų, kylančių rizikų
aktualumą kiekvienam verslui ir kartu ieškoti jų prevencijos būdų bei
pasidalinti gerąją praktika. Konferencijos aktualumą sąlygoja
pastaraisiais metais ypač aktyvus Konkurencijos tarybos vaidmuo
įgyvendinant konkurencijos politiką, konkurencijos teisės naujovės bei
už atitinkamus teisės pažeidimus pritaikytos ženklios baudos.

Konferencijos metu Konkurencijos tarybos atstovai, verslininkai bei
advokatai išsamiai aptars pagrindinius draudimus konkurencijos teisėje
ir priemones, kurių reikia imtis kasdieninėje įmonių veikloje siekiant
išvengti konkurencijos teisės pažeidimų. Konkurencijos tarybos atstovai
apibendrins sukauptą praktiką, aptars dažniausiai pasitaikančius
pažeidimus ir atskleis veiklos prioritetus ateinantiems metams. Daug
dėmesio bus skirta įmonių sudaromų verslo sutarčių vertinimui iš
konkurencijos teisės pusės, tokiu būdu siekiant praktiškai parodyti
esminius trūkumus, kurie dažnai yra Konkurencijos tarybos atliekamų
įmonių patikrinimų ir tyrimų priežastimi. Taip pat bus ieškoma atsakymų,
kur yra konkurencijos teisės pažeidimo riba konkurentams keičiantis
informacija bei dalyvaujant asociacijų veikloje. Bus paliesti ir
piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi klausimai, aktualūs tiek
dominuojančioms įmonėms, tiek šių įmonių konkurentams, remiantis
naujausia Konkurencijos tarybos praktika, taip pat gvildenama viešojo ir
privataus sektoriaus konkurencijos tema, pasitelkiant konkrečius
praktinius pavyzdžius. Tačiau svarbiausia yra tai, kad bus „dalinamasi
receptais“, kaip užtikrinti konkurencijos taisyklių laikymąsi kasdienėje
įmonės veikloje visų iškeltų ir aptartų problemų rėmuose.

 

PROGRAMA
 
09:00-09:10
Įžanginis žodis: dalyvių pasveikinimas, konferencijos tikslai
Rolandas Barysas, „Verslo žinių“ vyriausiasis redaktorius
Valdas Sutkus, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas
 
 
VALTYBINĖ KONKURENCIJOS POLITIKA
09:10-09:30
 

Konkurencijos politika – ateities vizija

Kęstutis Trečiokas, Ūkio viceministras

09:30-09:50

Konkurencijos tarybos veikla ir prioritetai 2013 metais
Šarūnas Keserauskas
, Konkurencijos tarybos pirmininkas
09:50-10:10
Naujausia Konkurencijos įstatymo taikymo praktika.
Simona Tolušytė, Konkurencijos taryba
 
10:10-10:20
Klausimų, diskusijų laikas
 

10:20-10:40
Kavos pertrauka
 
 
KONKURENCIJOS TEISĖS PAŽEIDIMAI BEI RIZIKA BEI PREVENCIJA
10:40-11:10

 Verslo sutarčių nuostatos, griežtai draudžiamos pagal konkurencijos teisę. Priemonės, skirtos pažeidimų rizikoms sumažinti
Lauras Butkevičius, advokatas, VU Teisės fakulteto lektorius
11:10-11:40
Konkurentų susitarimai ir keitimasis informacija, dalyvavimas asociacijose – formos, būdai ir esminės problemos. 

Raimundas Moisejevas, advokatų kontoros SORAINEN advokatas, vyr. teisininkas
 

11:40-12:20
DISKUSIJA Draudžiami susitarimai. Kada peržengiama sąžiningos konkurencijos riba?
Dalyvauja Dina Lurje,  LR Konkurencijos tarybos Draudžiamų susitarimų skyriaus l.e.p. vedėja, Žilvinas Šilėnas, Laisvosios rinkos instituto prezidentas, Laurynas Vilimas, Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vykdantysis direktorius.
 
12:20-12:35

Klausimų, diskusijų laikas
 

12:35-13:30
Pietūs
 
13:30-14:10
Įmonių susijungimų priežiūros aktualijos
Jurgita Brėskytė, LR Konkurencijos tarybos Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų skyriaus vedėja
 
14:10-14:40
Viešojo ir privataus sektoriaus konkurencija. Praktinio atvejo analizė: kelių sektorius
Rimvydas Gradauskas, asociacijos "Lietuvos keliai" vykdantysis direktorius
 
14:40-14:50
Klausimų, diskusijų laikas
 
14:50-15:10
Kavos pertrauka
 
15:10-15:30

Konkurencijos taisyklių laikymasis ir pažeidimų prevencija: praktinis TEO LT, AB atvejis

Kaip kasdieninėje įmonės veikloje užtikrinti konkurencijos taisyklių laikymąsi
– Rizikų identifikavimas ir efektyvus jų valdymas
– Pažeidimų prevencija ir konkurencijos taisyklių įmonėje sklaida (Kas? Kaip? kada?)

Eglė Gudelytė-Harvey, TEO LT, AB korporatyvinio administravimo ir teisės reikalų skyriaus direktorė 
15:30-16:10
DISKUSIJA. Konkurencijos tarybos vykdomo tyrimo procesas. Kaip elgtis verslui?
Moderuoja Paulius Koverovas, advokatų kontoros SORAINEN advokatas 
Dalyvauja:
Elonas Šatas, Konkurencijos tarybos narys
Egidijus Vaišvilas, Westexpres direktorius
Tadas Milašius,
SEB teisininkas
Artūras Jonkus,
viešųjų ryšių specialistas
 
16:10-16:25
Klausimų, diskusijų laikas
 
16:25-16:35
Konferencijos apibendrinimas, baigiamasis žodis
 
 
Konferencijos dalyvio mokestis – 410 Lt ir PVM. Lietuvos verslo konfederacijos nariams taikoma 20 proc. nuolaida.
Registracija:
Telefonu (8-5) 252 6399 arba el. paštu: ingrida.abaraviciene@verslozinios.lt.
Maloniai kviečiame dalyvauti!

 

Panašūs įrašai