Kontrabandos problema išliks tol, kol bus dideli prekių kainų skirtumai tarp Lietuvos ir kaimyninių valstybių. Tai akcentavo Vidaus reikalų ministras Dailis Alfonsas Barakauskas, susitikęs su Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) atstovais. Susitikimo metu taip pat aptarta imigracijos politika, darbo leidimų užsieniečiams išdavimo tvarka, baudų išieškojimo problematika, vieno langelio principo įgyvendinimas bankams teikiant informaciją valstybinėms institucijoms ir kiti verslui aktualūs klausimai.

„Lietuva viena nėra pajėgi spręsti kontrabandos problemų. Mums tenka didžiulė atsakomybė, nes mūsų siena – tai išorinė Europos Sąjungos, Šengeno ir NATO siena. Santykių su kaimynais ir sienų apsaugos klausimai yra įtraukti į Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus. Tikimės, kad Lietuva sulauks palaikymo ir pagalbos iš kitų ES šalių, sprendžiant sienų saugumo problemas, nes kontrabanda daro didžiulę įtaką ekonomine prasme. Tačiau reikia pripažinto, kad santykiai su kaimynais pirmiausiai sprendžiami politiniu požiūriu ir visi sprendimai turi būti suderinti su 27 šalimis“, – sakė D.A. Barakauskas.

Valdas Sutkus, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas, akcentavo vis didėjantį poreikį verslui atsivežti darbo jėgos iš kitų šalių. „Lietuvoje gyventojų skaičius nuolat mažėja. Be to, dėl neteisingo profesinio orientavimo jaunimas renkasi ne tas specialybes, kurios rinkoje yra paklausiausios. Todėl darbuotojų atsivežimas iš trečiųjų šalių vis dažniau tampa realia išeitimi, siekiant nestabdyti verslo plėtros. Šiuo metu galiojanti leidimų išdavimo tvarka užsieniečiams dirbti ir gyventi Lietuvoje nėra efektyvi. Darbdaviui darbuotojas reikalingas greitai, o dokumentų sutvarkymas gali užtrukti iki šešių mėnesių“, – sako V. Sutkus. Ministras patikino, kad šiuo metu sudaryta darbo grupė migracijos klausimams spręsti, o vienas esminių jos uždavinių – trumpinti leidimų užsieniečiams dirbti ir gyventi išdavimo terminus. D.A. Barakausko teigimu, priimant sprendimus migracijos politikoje būtina atsižvelgti į ekonomines prielaidas.

Stasys Kropas, Lietuvos bankų asociacijos prezidentas, iškėlė dar vieną aktualią problemą – informacijos iš bankų pateikimą valstybinėms institucijoms. „Bankai privalo teikti informaciją keletui atsakingų valstybinių institucijų apie tam tikrus sandorius. Įgyvendinant e-baudos projektą, atsiranda dar vienas poreikis – nurašyti nedideles baudas tiesiai iš sąskaitų. Reikia šiuos procesus sutvarkyti taip, kad būtų įdiegta vieninga sistema, kuri jungtųsi prie bankų sistemos, ir visa informacija būtų teikiama vienu kanalu, o ne kiekvienai institucijai atskirai“, – pažymėjo S. Kropas. Ministro teigimu, vieno langelio principo įgyvendinimas šiuo metu yra svarstomas ir siekiama, kad tokia sistema netrukus pradėtų veikti.

Vidaus reikalų ministras kaip vieną iš svarbių darbų paminėjo teisės departamento prie Vyriausybės grąžinimą. Praėjusios kadencijos metu šis departamentas buvo panaikintas, o jo funkcijos išdalintos atskirų ministerijų teisės departamentams.  „Išvadas apie teisės aktų projektus neturėtų rašyti tie patys žmonės, kurie tuos projektus sudarinėjo. Todėl mes siekiame grąžinti teisės departamentą prie Vyriausybės, kuris turėtų vykdyti teisės aktų projektų vertinimus galutiniame etape“, – sakė ministras.  

LVK tęsia susitikimų ciklą su naujosios Vyriausybės nariais. Konfederacijos atstovai  jau susitiko  su susisiekimo, aplinkos, švietimo ir mokslo, socialinės apsaugos ir darbo, ūkio, teisingumo, finansų, žemės ūkio, vidaus reikalų ministerijų vadovais bei Ministru Pirmininku Algirdu Butkevičium. Po susitikimų su Vyriausybės atstovais LVK paruošia pasiūlymus ir rekomendacijas ministerijoms pagal jų veiklos sritis, konfederacijos atstovai deleguojami į įvairias darbo grupes.

Panašūs įrašai