VDU Teisės fakulteto studentai ir didelę patirtį energetikos srityje turintys mokslo daktarai, bendradarbiaudami su Lietuvos verslo konfederacija, rengia tyrimą „Investicinė aplinka į atsinaujinančią energetiką Lietuvoje“.

Ieškodami naujų aukštojo mokslo ir verslo bendradarbiavimo formų, padėsiančių nagrinėti ir atsakyti į šiandienos aktualius klausimus, iniciatyvos autoriai žada rengti mokslinius tyrimus atsinaujinančios energetikos tematika. Pagrindinis šios iniciatyvos tikslas – šviesti visuomenę apie atsinaujinančius išteklius ir skatinti teigiamą visuomenės bei verslo požiūrį į jų naudojimą.

Atsižvelgiant į naujausias pasaulinės ekonomikos perspektyvas ateinantiems dešimtmečiams, tyrime bus siekiama, kad Lietuva žengtų koja kojon su pirmaujančiomis tvarios ekonomikos ir aukštų technologijų šalimis. Ekspertų nuomone, „žaliosios“ investicijos yra vienas iš svarbiausių tvarumą užtikrinančių veiksnių. Pagrindinės šių investicijų skatinimo kryptys – atsinaujinančių energijos technologijų kūrimas bei praktinis taikymas ir investicijos į natūraliuosius išteklius taupančias technologijas.

Tyrime bus apžvelgiamos labiausiai šioje srityje pažengusios pasaulio šalys. Mokslininkai ir studentai sieks išsiaiškinti, kokie praktiniai sprendimai leido šioms valstybėms išsiveržti į pirmaujančiųjų gretas – pasaulyje vykstančių investicinių projektų į atsinaujinančią energetiką įvairovė leis susipažinti su didelių ir sėkmingų projektų receptais. Be to, sugretinus tyrime surinktą informaciją su šiandienine Lietuvos investicine aplinka, tikimasi atrasti teisinės bazės ir politinio planavimo spragas.

Iniciatyvos rengėjai nagrinės pagrindinius rizikos šaltinius, įtakojančius patrauklią investicinę aplinką – teisinio reglamentavimo kaitos poveikį investicijoms, procedūrinius barjerus priežiūros institucijose, elektros rinkos formavimo principus, finansavimo šaltinius, mokesčių lengvatas, finansines skatinimo priemones, infrastruktūros išsivystymą, kvalifikuotos darbo jėgos pasiūlą, visuomenės nuomonę ir aplinkosauginius reikalavimus.

Atlikto tyrimo rezultatai bus pristatyti visuomenei, verslo atstovams ir akademiniam jaunimui. Tikimasi, kad ši iniciatyva sudomins jaunimą ir paskatins jį domėtis ne vien atsinaujinančia energetika, bet ir aplinkosaugine problematika. Nuolat besikeičianti ekonominė, teisinė bei technologinė aplinka atsinaujinančių energijos išteklių sektoriuje lemia vis naujų tyrimų poreikį. Atliktų tyrimų rezultatus numatoma platinti spaudoje, praktinėse ir mokslinėse konferencijose bei moksliniuose leidiniuose.

Nuotr. Harvey McDaniel („Wikimedia Commons“)

Panašūs įrašai