Praėjusį penktadienį (balandžio 19 d.) Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) direktorius Saulius Silickas ir Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Organizacijos bendradarbiaus ieškodamos geriausių sprendimų, kaip sumažinti administracinę naštą verslo subjektams ir kaip pagerinti verslo sąlygas, NMA administruojant valstybės pagalbos ir Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei lėšas.

„Tarpinstitucinis bendradarbiavimas yra labai svarbus – operatyviai keičiantis informacija, bendraujant ir bendradarbiaujant gimsta geriausi spendimai“, – teigė Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus ir pabrėžė, kad siekti sutartyje numatytų tikslų yra abiejų šalių moralinis įsipareigojimas.

Dėl aktyvaus bendradarbiavimo ateityje neabejojo ir NMA direktorius Saulius Silickas. „Jau ne vienerius metus organizuojame įvairias diskusijas su mūsų socialiniais parneriais – paramos gavėjams atstovaujančiomis organizacijomis. Diskutuojame ir ieškome geriausių sprendimų, kaip galėtume tobulinti paramos administravimo procesus. Esame atviri visiems – tiek pareiškėjams, tiek visuomeninėms organizacijoms“, – kalbėjo NMA direktorius Saulius Silickas.

Susitikime, kurio metu buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, dalyvavęs žemės ūkio ministro patarėjas Darius Kondrotas padėkojo Lietuvos verslo konfederacijai už bendradarbiavimo iniciatyvą. „Tikiuosi, kad bendradarbiavimas bus efektyvus, konstruktyvus ir rezultatyvus“, – pasakė ministro patarėjas.

NMA ir Lietuvos verslo konfederacija numato keistis aktualia informacija ir žiniomis, konsultuotis svarbiais verslo subjektų veiklą reglamentuojančiais klausimais, prireikus organizuoti atstovų susitikimus. Taip pat planuojama inicijuoti ir įgyvendinti įvairių Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bei iš valstybės biudžeto finansuojamų projektų, ypač skirtų pereiti prie ne žemės ūkio veiklos, remti verslo kūrimą bei plėtrą ir skatinti kaimo jaunimo verslumą.

Panašūs įrašai