Lietuvos verslo konfederacija (LVK) dvyliktąjį „Partnerystės lyderio“ apdovanojimą skyrė Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui, „Verslo ambasadoriaus“ titulu apdovanotas LR ambasadorius Jungtinėse Amerikos Valstijose Žygimantas Pavilionis. „Socialiai atsakingo verslo 2012“ titulą pelnė leidykla „Alma littera“.

Lietuvos verslo konfederacijos „Partnerystės lyderio“ nominacija teikiama asmenims, labiausiai nusipelniusiems skatinant skaidrų bendradarbiavimą tarp verslo ir valdžios institucijų. Šiemet garbingas titulas už nuoseklų socialinės partnerystės plėtojimą skirtas Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui.

„Lietuvos verslo konfederacija nuosekliai siekia verslo ir valdžios santykiuose įtvirtinti kertinį principą – partnerystę. 2012 m. balandžio mėnesį buvo surengta Lietuvos parlamentinių politinių partijų ir verslo organizacijų bendra konferencija. Gegužės ir birželio mėnesiais Lietuvos verslo konfederacija susitiko su parlamentinėmis partijomis, besiruošiančiomis Seimo rinkimams, aptarė verslui rūpimas aktualijas ir pateikė pasiūlymus. Spalio mėnesį buvo pasirašytas Lietuvos politinių partijų ir verslo organizacijų socialinės partnerystės susitarimas 2012- 2016 metams. Naujosios Vyriausybės programai pateikėme 55 pasiūlymus iš dešimties verslo sričių. Daugiau, kaip  pusė šių siūlymų buvo įtraukti į Vyriausybės programą, o dalis kitų – į Vyriausybės programos prioritetinių priemonių planą. Ministras pirmininkas A.Butkevičius pademonstravo atvirumą, geranoriškumą ir iniciatyvumą, stiprinant socialinį dialogą“, – sakė Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus – „pozityviai nuteikia tai, kad Ministras pirmininkas supranta ir vertina socialinio dialogo reikšmę ir atsakingo valdymo principo svarbą.“

V. Sutkus taip pat akcentavo, kad LVK palaiko Vyriausybės iniciatyvą aktualius ekonominius ir socialinius klausimus analizuoti darbo grupėse ir, tariantis su socialiniais partneriais ieškoti geriausių sprendimų.

„Partnerystės lyderio“ nominacija ankstesniais metais jau yra suteikta Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentui Bronislovui Lubiui (po mirties), LR Prezidentui Valdui Adamkui, LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Brazauskui, tuometinei ES komisarei Daliai Grybauskaitei bei kitiems iškiliems asmenims.

„Verslo ambasadoriaus 2012“ titulu už konstruktyvų bendradarbiavimą ir aktyvią pagalbą telkiant lietuvių bendruomenę ir verslo partnerius, nuolatinę pagalbą šalies konkurencingumo didinimui prioritetinėse rinkose apdovanotas LR ambasadorius Jungtinėse Amerikos Valstijose Žygimantas Pavilionis. Ambasadorius savo profesionaliu darbu itin reikšmingai prisidėjo organizuojant vieną didžiausių Lietuvos verslo konfederacijos renginių – Pasaulio lietuvių ekonomikos forumą Čikagoje 2012-ųjų rudenį.  

„Socialiai atsakingo verslo 2012“ apdovanojimas skirtas leidyklai „Alma littera“ už aktyvią švietėjišką veiklą, skatinant visuomenę daugiau laiko skirti knygų skaitymui. „Su nerimu stebėdami, kad lietuviai skaitymui skiria gerokai mažiau laiko nei kitos Europos šalys, praėjusiais metais išsikėlėme viziją – „Lietuva – daugiausiai skaitanti šalis Europoje“. Ja siekiame paskatinti gyventojus skirti daugiau laiko skaitymui. Šią viziją pradėjome įgyvendinti nuo projekto „Augu skaitydamas“, kuriuo tėvams padedame nuo mažens formuoti vaikų skaitymo įpročius. Pernai Lietuvos vaikai augino „Knygų medžius“, skaitė kartu su žymiais žmonėmis ir miestų merais, dalyvavo susitikimuose su jais ligoninėse, nepilnamečių pataisos namuose, skaitė nemokamas knygas Palangos paplūdimyje. Prie skaitymo skatinimo iniciatyvos prisijungė Lietuvos bibliotekos, sulaukėme didelio visuomenės palaikymo. Esame įsitikinę, kad kuo daugiau bus skaitoma, tuo daugiau atsiras išsilavinusių, kūrybingų, raštingų žmonių“, – sakė leidyklos „Alma littera“ vadovė Danguolė Viliūnienė.

Iškilmingo renginio metu Lietuvos verslo konfederacijai nusipelnę asmenys buvo apdovanoti Garbės ženklais. Šis įvertinimas skirtas LR ambasadorei Kinijoje Linai Antanavičienei, LVK Prezidiumo narei, Lietuvos antstolių rūmų valdytojai Dovilei Satkauskienei, LVK Prezidiumo nariui, LVK komisijos „Verslas, valdžia ir visuomenė“ pirmininkui, VRP Hill+Knowlton Strategies valdybos pirmininkui Mykolui Katkui, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros MITA direktoriui Arūnui Karlonui, LR Garbės konsulei JAV, Lietuvos prekybos biuro Čikagoje vadovei Ingridai Bublys ir LR užsienio reikalų ministrui Linui Linkevičiui.

Panašūs įrašai